2015. - decembar - februar - Druga PU

U navedenom periodu RPZ policajci su radili nešto  manjim intenzitetom na realizaciji projekta „Rad policije u zajednici“. Razlog tome jesu obaveze na realizaciji drugih poslova i zadataka, kao i  redovni zimski raspust.  Stoga se ovaj izvještaj piše za period od tri mjeseca. Najznačajnije aktivnosti u ovom periodu  jesu učešće u realizaciji projekta „Zimski bazar“  u toku decembra mjeseca sa učenicima O.Š. „Velešićki heroji“. Zatim,  bila je veoma interesantna i korisna  posjeta  aerodromu u Sarajevu,  sa učenicima trećih razreda O.Š „Hrasno“.   Nastavne teme koje se tiču pitanja sigurnosti i to: narušavanje JriM, nasilničko ponašanje i vrste nasilja, bile su realizirane u okviru radionica sa učenicima I-VI razreda Međunarodne osnovne škole,  te sa učenicima trećih razreda Srednje škole za energetiku.