2015. - decembar - mart 2014. - PS Centar

U mjesecu decembru 2014.godine RPZ policajci P.S. Centar, održali su dvadeset radionica sa učenicima prvih razreda osnovnih škola na području Općine, na temu „Djeca u saobraćaju“. Tom prilikom učenicima su dijeljene i prigodne bojanke, tematski napravljene u saradnji sa IPA –BH Sekcijom – regionalni klub Sarajevo. Također, održane su i radionice u Srednjoj Građevinsko-geodetskoj školi,  a obrađene teme su bile „Maloljetničko prestupništvo“ i „Kriza ponašanja mladih u saobraćaju“.  Zatim, policijski službenici zaduženi za realizaciju RPZ-projekta, uzeli su aktivno učešće u pripremama i održavanju 22-og rođendana NVO „Djeca Sarajeva“. U sklopu ranije planiranih aktivnosti na prevenicji prodaje, kupovine  i upotrebe pirotehničkih sredstava, a povodom božićnih i novogodišnjih praznika, u KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ na Bjelavama, održana je radionica sa štićenicima Doma, te im je tom prilikom podijeljen edukativni materijal pod nazivom „Oprez – bez petardi siguran i ti i drugi“. Nastavljena je saradnja sa Slovačkim lot-timom EUFOR-a i pripadnicima OS BiH, u provođenju daljih aktivnosti na edukaciji školske djece o opasnostima od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava. Predavanja su za učenike O.Š. „Musa Ćazim Ćatić“ i Srednje tehničke škole održana u prostorijama Vatrogasnog društva „Bjelave“. U periodu januara mjeseca, a u sklopu realizacije RPZ projekta,  održan je i sastanak sa  generalnim menadžerom hotela „Residence Inn  Marriott“. Povodom Dana nezavisnosti BiH, krajem februara je organizovana priredba za učenike O.Š. „Đulistan“ iz Ilijaša.