2015 - septembar - decembar - PS Centar

Izvještaj obuhvata period od septembra do decembra 2015. Godine i odnosi se na neke od aktivnosti koje su RPZ policajci Prve PU, provodili na terenu,  u saradnji sa predstavnicima škola, lokalnih zajednica, nevladinih organizacija itd.  Tako su, u saradnji sa JU „Centar za sport i rekreaciju“, a pod pokroviteljstvom općine Centar Sarajevo, učestvovali u organizaciji i realizaciji tradicionalne manifestacije „Dan prvačića“, koja je održana na stadionu „Asim Ferhatović Hase“, na Koševu.  Značajno je pomenuti i obilježavanje 24. godišnjice mobilizacije rezervnog i aktivnost sastava policije na području općine Centar, u okviru kojeg je održana svečana akademija u velikoj sali općine Centar, te položeno cvijeće na Spomeniku poginuloj djeci Sarajeva i na Spomen ploči poginulim policajcima u prostorijama PS Centar Sarajevo. Od aktivnosti RPZ policajaca u septembru vrijedno je spomenuti i učešće u osiguranju i realizaciji manifestacije „Evropski dan bez automobila“, u okviru koje je organizirana rekreativna vožnja biciklima u centru grada. Tokom oktobra mjeseca organizirane su, u povodu „Dana otvorenih vrata“, a u sklopu realizacije „Dječije nedjelje“, posjete PS Centar učenika prvih razreda iz osnovnih škola „Hasan Kikić“ i „Vladislav Skarić“. Tom prilikom je tokom druženja sa djecom  podijeljen prigodan edukativni materijal koji se tiče sigurnosti djece u školi, saobraćaju itd. Također, u okviru iste manifestacije, a u organizaciji potpredsjenika Federacije BiH, Dunović Milana, realizirana je i posjeta učenika osnovne škole iz Srebrenice Sarajevu. U decembru je, s obzirom na predstojeće vjerske i novogodišnje praznike, akcenat u radu RPZ policajaca, stavljen na prevenciju nelegalne prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava. Upriličena je i posjeta i podjela paketića djeci koja ležene na Odjeljenju dječije ortopedije UKC Sarajevo, kao i posjeta nekim porodicama poginulih policajaca PS Centar.