2016. - april - juni - PS Centar

Ovaj period karakterizira planski rad policijskih službenika na projektu „Rad policije u zajednici“,  obilježen je učešćem u različitim akcijama, manifestacijama, edukativnim radionicama i slično. Tako su  u periodu april –  juni, policijski službenici zajedno sa pripadnicima Slovačkog LOT tima EUFOR-a i OS BiH, u više osnovnih škola na području općine Centar, održali niz edukativnih radionica na temu NUS-a (neeksplodiranih ubojnih sredstava), zaštite i praktičnog postupanja u slučaju pronalaska takvih sredstava. Kroz ove radionice je u pomenutom periodu prošlo više od 500 učenika i nastavnog osoblja, što je veoma značajno s obzirom na broj nesreća i broj stradalih osoba od ovakvih zaostalih ubojitih sredstava.   Zatim su policijski službenici, na osnovu prethodno dogovorenih aktivnosti, učestvovali u radu „Sarajevskog otvorenog centra“, gdje je prezentiran izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba, sa prioritetima u djelovanju u 2016. godini.  Također, održan je i završni krug predavanja u osnovnim i srednjim školama na temu „Međuvršnjačkog nasilja“, čime je u potpunosti  ostvaren predviđeni plan edukacije učenika u oblasti koje se tiču rada MUP-a Kantona Sarajevo. Svakako treba napomenuti i aktivno učešće u manifestacijama na području Općine kojim je obilježen 2. maj, kao dan kada su u periodu agresije na BiH, vođene i dobijene neke od najznačajnijih bitaka u našoj zemlji.  I na kraju, ova informacija se može završiti detaljima o provedenoj akciji „Budimo humani“, gdje je u periodu od 06.06. do 09.06.2016. godine, izvršena podjela humanitarnih paketa sa prehrambenim proizvodima određenom broju osoba sa područja općine Centar, kojima je ta pomoć bila potrebna.