2016. - novembar - PS Centar

Novembar mjesec je protekao u veoma  intenzivnim aktivnostima policijskih službenika PS Centar zaduženih za kontakte i rad sa lokalnom zajednicom. Od većeg broja realiziranih aktivnosti ovom prilikom ćemo napomenuti neke od njih. Tako je bilo veoma zapaženo učešće predstavnika MUP-a Kantona Sarajevo na „Dječijem sajmu“, već tradicionalnoj i veoma posjećenoj manifestaciji koja se svake godine održava u dvorani „Mirza Delibašić“ na Skenderiji.  Štand MUP-a KS je bio veoma posjećen i izazvao veliko interesovanje, posebno najmlađih posjetilaca kojima je bio prezentiran dio opreme koju policija koristi prilikom obavljanja svakodnevnih poslova.  Uspješno je završen i ciklus predavanja za učenike „Građevinsko-geodetske“ škole i gimnazije „Obala“, u sklopu realizacije „Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom  2012.-2016.g.,  obradom tema: Prevencija maloljetničkog prijestupništva i  Rizična ponašanja mladih u saobraćaju. U saradnji sa odgovornim u MZ „Trg oslobođenja“, organizirana je i održana u prostorijama mjesne zajednice,  javna tribina na temu „Nasilje u porodici“. Policijski službenici su prisutnim prezentirali  zakonske  nadležnosti policije u ovakvim slučajevima, te dali osnovne upute o prijavljivanju ovih krivičnih djela i najprihvatljivijim načinima suprotstavljanja počiniocima. Zatim, značajno je napomenuti i učešće u održavanju i osiguranju manifestacija „Međunarodnog dana srednjoškolaca“ koja je ove godine održana pod sloganom „Da li nas čujete?“ S obzirom da je u Slovačkom LOT-timu došlo do personalnih promjena, RPZ policajci su održali sastanak sa novim članovima tima, te dogovorili nastavak dosadašnje, veoma uspješne saradnje. Svakako treba spomenuti i posjetu djece vrtića „Leptirić“ Historijskom muzeju, koja je iskorištena da se djeci na putu do muzeja praktično demonstrira reguliranje saobraćaja na raskrsnici, te bezbjedan prelazak ceste.  I na kraju, u prostorijama PS Centar je organiziran i održan sastanak sa učenicima III razreda Srednje saobraćajne škole koji , u saradnji sa NVO Civitas, vode kampanju u suzbijanju prosjačenja. Tom prilikom je prisutnima prezentirane metode rada policajaca u zajednici, preventivnog i represivnog, u smislu sprečavanja prosjačenja, navođenja na prosjačenje, te zloupotrebe duševno bolesnih i osoba zaostalih u razvoju, kao i maloljetne djece, te zakonske odredbe koje tretiraju ovu vrstu prekršaja i krivičnih djela.