2016. - novembar - PS Hadžići

Na osnovu prethodno sačinjenog Plana edukacije i u dogovoru sa menadžmentom O.Š. „Hadžići“i dječijeg vrtića "An-nur", policijski službenici PS Hadžići,  zaduženi za kontakte i rad sa zajednicom, su pripremili i realizirali predavanje za učenike II-og razreda ove škole, kao i grupu predškolske djece vrtića "An-nur",  na temu: „Dijete u saobraćaju“. U sklopu ove aktivnosti organizirana je i posjeta djece policijskoj stanici Hadžići, gdje su se djeca imala priliku bliže upoznati i družiti sa policijskim službenicima, te pogledati i nešto od opreme i sredstava koja se koristi u svakodnevnom obavljanju poslova i zadataka policajca, a posebnu pažnju su izazvala  službena policijska vozila. Ovakve aktivnosti će biti nastavljene i u narednom periodu u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama na području općine Hadžići.