2017. - novembar - Jedinica za sigurnost saobraćaja

Nastavljajući aktivnosti na realizaciji Plana edukacije djece u vaspitno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, policijski službenici Jedinice za saobraćaj,  zaduženi za rad i kontakte sa lokalnom zajednicom, su dana 09.11.2017. godine dogovorili  i realizirali posjetu i održali predavanje za djecu prvih razreda O.Š. “Vladislav Skarić” u Sarajevu. Tema predavanja su bili saobraćajni propisi, tačnije poznavanje saobraćajnih znakova, horizontalne i vertikalne signalizacije, a sve sa ciljem stvaranja uslova za što sigurnije kretanje djece ovog uzrasta na putu od kuće do škole. Djeci je podijeljen i odgovarajući promotivni materijal koji se odnosi na sigurnost djece u saobraćaju.