Informacija o radnim sastancima RPZ koordinatora Uprave policije sa policijskim službenicima u PS Centar i PS Ilidža

Pravilno prepoznajući značaj svakodnevnih kontakata sa nadležnim policijskim službenicima u policijskim upravama, te praćenje realizacije planiranih aktivnosti u radu policije sa zajednicom, koordinator Uprave policije redovno održava sastanke i dogovore sa RPZ policajcima u svim policijskim upravama MUP-a Kantona Sarajevo. Tako su u prethodnom periodu održani sastanci na kojima su ocijenjeni dosadašnji rezultati, te prezentirane planirane aktivnosti u narednom periodu,  sa RPZ policijskim službenicima u PS Centar Prve PU i PS Novi Grad Treće PU. U PS Centar su u proteklom periodu RPZ policajci aktivno učestvovali u aktivnostima koje se tiču polaska prvačića u osnovne škole i obilježavanju „Dana prvačića“ održanom na stadionu „Asim Ferhatović Hase“, obilježavanju godišnjice mobilizacije policije na području općine Centar Sarajevo.  Neophodno je pomenuti veoma značajnu aktivnost na organiziranju i realizaciji „Dječije nedjelje“, nizom različitih manifestacija koje su okupile veliki broj djece različitih uzrasta.  U sklopu akcije „Sigurnost na cestama BiH“, a u saradnji sa policijskim službenicima Jedinice za saobraćaj, ekipa policijskih službenika zaduženih za rad u zajednici, su učestvovali na manifestaciji „Jesenji Autoshow“ održanoj od 06.08.10.2016. godine na platou ispred „BBI“ centra u Sarajevu.  Na štandu MUP-a Kantona Sarajevo bilo je izloženo jedno službeno motorno vozilo „Golf A7“ i radar Traffic Patrol XR i može se reći da su posjetioci pokazali veliko interesovanje za izloženu opremu, a policijski službenici su u komunikaciji sa građanima dijelili i prigodan info-materijal, brošu i bojanke za djecu.

U PS Ilidža Četvrte PU je također održan radni sastanak i dogovor sa RPZ policijskim službenicima, te je tom prilikom analizirana sigurnosna situacija na terenu, posebno u svjetlu obaveza policijskih službenika koji su zaduženi za rad sa zajednicom.  U tom smislu je problematizirana pojava korištenja nargila i rad na prevenciji  zloupotrebe opojnih droga, naročito među djecom i omladinom. Što se tiče aktivnosti i djelovanja u novoj školskoj godini predočene su dosadašnje aktivnosti, te dogovoreni budući koraci u smislu organiziranja i realizacije predavanja planiranih tema, redovnih kontakata sa menadžmentima  osnovnih i srednjih škola na području PS Ilidža, kao i posebne aktivnosti na saobraćajnom osiguranju. Konkretno, to se prije svega odnosi na aktivnosti adaptacije i stavljanja u funkciju potputnjaka pored VII osnovne škole, te postavljanja horizontalne signalizacije i „ležećih policajaca“  u rejonu osnovne škole u Vlakovu. Projekat postavljanja saobraćajnih znakova u ul. Vitomira Lukića pored Katoličkog školskog centra na Stupu, je već završen.  Sve aktivnosti na obilježavanju manifestacije „Dječija nedjelja“ u općini Ilidža su uspješno organizirane i realizirane, a posebno treba naglasiti posjetu učenika osnovnih škola sa područja općina Ilidža i Hadžići Kampusu terapijske zajednice u Rakovici, gdje su održane zajedničke radionice sa članovima zajednice na temu narkomanije i zloupotrebe opojnih droga.