Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo koji su dali svoje živote u odbrani domovine tokom rata 1992. - 1995. godine

Pretraga po imenu ili prezimenu
17.11.1969 - 27.01.1993
PS za OBL13.10.1952 - 22.05.1992
Prva PU - PS Stari grad26.08.1960 - 08.06.1992
Policijska stanica za bezbijednost saobraćaja
Policijska medalja za hrabrost