Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo koji su dali svoje živote u odbrani domovine tokom rata 1992. - 1995. godine

Pretraga po imenu ili prezimenu
07.12.1959 - 08.06.1992
Prva PU - PS Stari grad09.03.1966 - 03.03.1993
Peta PU - PS Ilijaš24.09.1971 - 27.05.1992
Treća PU - PS Novi Grad15.02.1963 - 10.06.1992
Prva PU - PS Centar12.04.1970 - 31.07.1992
Treća PU - PS Novi Grad19.05.1949 - 06.09.1992
Treća PU - PS Novi Grad20.07.1969 - 16.05.1992
Prva PU - PS Centar14.08.1948 - 28.08.1992
Prva PU - PS Centar25.11.1948 - 02.05.1992
Prva PU - PS Stari grad
Policijska medalja za hrabrost


26.10.1961 - 28.07.1993
Treća policijska uprava08.06.1968 - 13.06.1992
Prva PU - PS Stari grad04.12.1956 - 09.06.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo24.03.1972 - 19.06.1992
Prva PU - PS Stari grad07.09.1960 - 04.05.1992
Prva PU - PS Stari grad19.05.1972 - 27.08.1992
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


19.08.1956 - 02.05.1992
Prva PU - PS Stari grad29.06.1959 - 19.07.1993
Druga PU - PS Novo Sarajevo19.04.1956 - 02.05.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo20.09.1961 - 13.06.1992
Prva PU - PS Centar04.06.1957 - 06.11.1992
Treća PU - PS Novi Grad16.04.1964 - 07.08.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo27.03.1962 - 06.04.1992
Prva PU - PS Stari grad20.10.1950 - 02.05.1992
Prva PU - PS Stari grad25.10.1967 - 21.04.1993
Treća PU - PS Novi Grad03.01.1960 - 21.01.1993
Peta PU - PS Ilijaš
Zlatna policijska zvijezda