Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo koji su dali svoje živote u odbrani domovine tokom rata 1992. - 1995. godine

Pretraga po imenu ili prezimenu
24.05.1961 - 07.03.1993
Prva PU - PS Stari grad10.09.1962 - 07.12.1993
PS za OBL03.04.1957 - 22.06.1992
Prva PU - PS Stari grad17.01.1967 - 28.04.1992
Treća PU - PS Novi Grad09.09.1961 - 18.08.1992
Prva PU - PS Stari grad08.04.1964 - 19.06.1993
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


13.08.1966 - 11.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad31.12.1971 - 18.05.1995
Treća PU - PS Novi Grad
Zlatna policijska zvijezda


16.05.1963 - 26.10.1993
Sektor kriminalističke policije
Policijska medalja za hrabrost


22.01.1962 - 13.09.1993
Treća PU - PS Novi Grad08.04.1969 - 24.06.1992
Jedinica za saobraćaj
Zlatna policijska značka


19.07.1969 - 08.07.1992
Prva PU - PS Stari grad10.04.1958 - 27.06.1992
Peta PU - PS Vogošća07.01.1961 - 18.03.1993
Prva PU - PS Centar25.05.1950 - 12.06.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo19.03.1971 - 23.12.1994
Prva PU - PS Stari grad27.05.1960 - 12.06.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo02.01.1960 - 17.08.1992
Prva PU - PS Stari grad02.05.1965 - 24.05.1995
Treća PU - PS Novi Grad01.03.1972 - 04.03.1993
Druga PU - PS Novo Sarajevo06.06.1974 - 05.11.1995
PS za OBL05.01.1969 - 10.10.1992
MUP u sjedištu08.01.1973 - 27.12.1992
Treća PU - PS Novi Grad13.05.1962 - 15.04.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo15.09.1950 - 31.08.1992
Prva PU - PS Centar