Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO


Aneks ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja agregata
Napomena:

Aneks ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja agregata.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za MUP KS
Napomena:

Pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za MUP KS zaključno sa 30.04.2019.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju kopir aparata - UP
Napomena:

Ugovor o servisiranju kopir aparata

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Ugovor - o nabavci posebne odjeće za UN mirovnu misiju
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
KM TRADE d.o.o. Visoko Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP 6
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Uprave policije MUP-a KS.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP - april 2018.
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Uprava policije - april 2018. godine.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP-a KS 1
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga kolektivnog osiguranje zaposlenika Uprave policije MUP-a KS
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ADRIATIC osiguranje d.d. Sarajevo Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma do 31.07.2021.
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled - UP
Napomena:

Tabelarni pregled - UP

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_Zakup repetitorskih objekata
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_Zakup repetitorskih objekata

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga medicinskog obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog građanja iz vatrenog oružja
Napomena:

Ugovor o pružanju usluga medicinskog obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog

građanja iz vatrenog oružja za policijske službenike Uprave policije.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za Upravu policije
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za Upravu policije MUP-a KS

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_MUP KS_juli-oktobar 2021
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci usluga servisiranja motornog vozila u garantnom roku marke Škoda (lot 3)
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci licenci za antivirusni softver-MUP KS
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4th Dimension d.o.o. Sarajevo 6589,44 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci usluga servisiranja motornog vozila u garantnom roku marke Ssang Young (lot 6)
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
SM Solution d.o.o. Sarajevo Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora/okvirnog sporazuma
Napomena:

Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora/okvirnog sporazuma.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_31.07.2020.
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci računarske opreme LOT 1 - računarske konfiguracije
Napomena:

Ugovor o nabavci računarske opreme LOT 1 - računarske konfiguracije

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
REBUS d.o.o. Sarajevo 159509,50 10 dana 159509,50 10 dana Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (31.07.2022.)_MUP KS
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled realizacije ugovora i okvirnih sporazuma UP MUPKS
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregld osnovnih elemenata ugovora i okvirnih sporazuma - 16.05.2022.
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci materijala za tehničko i higijensko održavanje (lot 4)
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PENNY plus d.o.o. Sarajevo Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP 2018
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma -  MUP

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma do 31.01.2020.
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_31.10.2020.
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP MUPKS
Napomena:

Tabelarni pregled praćenaj realizacije ugovora/okvirnih sporazuma  Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tenderska dokumentacija - I faza predkvalifikacione dokumentacije ograničeni-međunarodni postupak javne nabavke - Proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora na području Kantona Sarajevo
Napomena:

Tenderska dokumentacija - I faza predkvalifikacione dokumentacije ograničeni-međunarodni postupak javne nabavke - Proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora na području Kantona Sarajevo.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum - nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije MUP-a KS
Napomena:

Okvirni sporazum - nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije MUP-a KS

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ADRIATIC osiguranje Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP KS Uprava policije
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP-a KS Uprava policije.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupu repetitorskih lokacija
Napomena:

Anex Ugovora o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije

i zakupu repetitorskih lokacija.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Aneks ugovora o nabavci klima uređaja
Napomena:

Aneks ugovora o nabavci klima uređaja za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
INTER-COM d.o.o. Zenica Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_31.01.2021.
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Tenderska dokumentacija - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku licenci za antivirusni program
Napomena:

Tenderska dokumentacija  - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za

nabavku licenci za antivirusni program.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1000,00 1000,00 Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Uprava policije
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci forenzičke i računarske opreme LOT 3 - skeneri
Napomena:

Ugovor o nabavci forenzičke i računarske opreme LOT 3 - skeneri

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
INTER-COM d.o.o. Zenica 1521,00 10 dana 1521,00 10 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci drum unit-a, tonera, ketridža i ribona MUP
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
CROBOX d.o.o. 20.12.2002 Nije bilo izmjena

Tenderska dokumentacija - Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja za potrebe MUP-a KS
Napomena:

Tenderska dokumentacija - Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja za potrebe MUP-a KS.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31.03.2015 Nije bilo izmjena

Tenderska dokumentacija - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata
Napomena:

Tenderska dokumentacija - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31.03.2015 Nije bilo izmjena

Tenderska dokumentacija - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku ski-karata za sezonu 2015/2016. godina
Napomena:

Tenderska dokumentacija - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku ski-karata za

sezonu 2015./2016. godina.

 

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
08.12.2015 Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma u toku 2015. godine
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma u toku 2015. godine

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12.01.2016 Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 2
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
07.04.2016 Nije bilo izmjena

Tenderska dokumentacija - Proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora na području Kantona Sarajevo-ograničeni međunarodni postupak javne nabavke
Napomena:

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona dokumentacija - Proširenje stacionarnog radarskog

sistema i sistema video-nadzora na području Kantona Sarajevo - ograničeni međunarodni postupak javne nabavke.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2394000,00 20.05.2016 2394000,00 Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 3
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
03.06.2016 Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 4
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12.07.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji licenci za antivirusni softver
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"INTER COM" d.o.o. Zenica 12340,55 10 dana 14.07.2016 12340,55 10 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o sukcesivnoj nabavci računarske opreme
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
R&S d.o.o. Vogošća 365 dana 14.07.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga servisiranja UPS uređaja
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ENERGOINVEST SUE D.D. Sarajevo 1298,70 15.07.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela objekta Jedinice za bezbjednost saobraćaja MUP-a Kantona Sarajevo
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"GALBOLS" d.o.o. Sarajevo 47020,64 26.07.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci usluga tapaciranja vrata
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"GALBOLS" d.o.o. Sarajevo 1591,20 5 dana 26.07.2016 1591,20 5 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci higijensko potrošnog materijala
Napomena:

Ugovor o nabavci higijensko potrošnog materijala.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
R&S Vogošća 1 dana 26.07.2016 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o kupovini dijelova taktičke uniforme i taktičkih čizama
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"KM TRADE" d.o.o. Visoko 249069,60 120 dana 27.07.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela objekta Druge PU
Napomena:

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela objekta u organizacionoj jedinici Druge PU Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

( LOT1 -LOT5)

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"GALBOLS" d.o.o. Sarajevo 86169,78 28.07.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji pritvorskih jedinica u organizacionoj jedinici Druge PU
Napomena:

Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela objekta u organizacionoj jedinici Druge PU Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

(LOT6)

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"INTERMING" d.o.o. Sarajevo 30946,21 39 dana 01.08.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga iznajmljivanja p.m.v. za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo
Napomena:

Ugovo o pružanju usluga iznajmljivanja putničkog motornog vozila za potrebe

MUP-a Kantona Sarajevo.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"ARTIC Trade" d.o,o, Mostar, PJ Artic Rent a Car 2768,22 12.08.2016 2768,22 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci - sukcesivna nabavka akumulatora, sijalica i auto-kozmetike
Napomena:

Ugovor o nabavci - sukcesivna nabavka akumulatora, sijalica i auto-kozmetike.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak 23.08.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci - sukcesivno pružanje usluga kalibracije, verifikacije i servisiranje radarskih uređaja
Napomena:

Ugovor o sukcesivnom pružanju usluga kalbiracije, verifikacije i servisiranje radarskih uređaja.

 

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 25.08.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja i verifikacije alkoholmetara Envitec Alcoquant 6020, Dragre i Drager 7410
Napomena:

Ugovor o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja i verifikacije alkkoholmetara Envitec alcoquant  6020, Drager

i Drager 7410.

 

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 25.08.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju mjenjača VW i servisiranja letve volana za vozila VW
Napomena:

Ugovor o servisiranju mjenjača i letve volana za vozila VW za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš 25.08.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci računara sa monitorom za potrebe Uprave policije MUP-a KS
Napomena:

Ugovor o nabavci računara THINKCENTRE EDGE 73 SFF sa monitorom THINKVISION X 24

i operativnim sistemom MS OFFICE HOME&STUDENT 2016 ENG.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
BBS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo 1798,29 31.08.2016 1798,29 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova u objektu MUP-a Kantona Sarajevo
Napomena:

Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova u objektu MUP-a Kantona Sarajevo.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
INTER-COM d.o.o. Zenica 6997,68 07.09.2016 6997,68 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci ACC TAG uređaja
Napomena:

Ugovor o nabavci ACC TAG uređaja za motorn vozila MUP-a Kantona Sarajevo.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
JP Autoceste F BiH 1521,00 22.09.2016 1521,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga medicisnkog obezbjeđenja
Napomena:

Ugovor za pružanje usluga medicinskog obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog gađanja iz vatrenog oružja.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 22.09.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupovini hrane za službene pse
Napomena:

Ugovor o kupovini hrane za službene pse MUP-a Kantona Sarajevo.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"BOSNET GROUP" d.o.o. Hadžići 5838,00 1 dana 28.09.2016 5838,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci auto-dijelova
Napomena:

Ugovor o nabavci auto-dijelova za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo 28.09.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora
Napomena:

Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIDDLE POINT" d.o.o. Sarajevo 519,48 28.09.2016 519,48 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci auto-dijelova 1
Napomena:

Ugovor o nabavci auto-dijelova.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo 28.09.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupovini hrane za službene pse 1
Napomena:

Ugovor o kupovini hrane za službene pse - sukcesivna kupovina hrane za službene pse MUP-a KS,

po provedenom otvorenom postupku.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"BOSNET GROUP" d.o.o. Hadžići 5838,00 04.10.2016 5838,00 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara
Napomena:

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MMCC" d.o.o. Sarajevo 06.10.2016 Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 5
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10.10.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupovini taktičke multicam uniforme
Napomena:

Ugovor o kupovini taktičke multicam uniforme za odlazak u mirovnu misiju UN-a.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"KM TRADE" d.o.o. Visoko 2373,02 14.10.2016 2373,02 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupovini svečanih policijskih uniformi
Napomena:

Ugovor o kupovini svečanih policijskih uniformi po provedenom direktnom postupku.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"Uslužnost" d.o.o. Sarajevo 1110,33 26.10.2016 1110,33 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci službenih suvenira
Napomena:

Ugovor o nabavci službenih suvenira po provedenom direktnom postupku.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"Goldschmide - Juwelier", Samostalna obrtničko-zlatarska radnja 2691,00 26.10.2016 2691,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o nadogradnji mrežne infrastrukture
Napomena:

Ugovor o nadogradnji mrežne insfrastrukture za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Konzorcij "KING ICT" d.o.o. Sarajevo i "KING ICT" d.o.o Zagreb 81871,10 27.10.2016 81871,10 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci suvenira
Napomena:

Ugovor o nabavci suvenira putem direktnog postupka.

 

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"EUROFER" d.o.o. Tuzla 3807,18 28.10.2016 3807,18 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme 1
Napomena:

Ugovor o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme.

Potisan između MUP-a Kantona Sarajevo i firme "Papilon" d.o.o. Sarajevo.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Papilon d.o.o. Sarajevo 03.11.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme
Napomena:

Ugovor o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme.

Sklopljen između MUP-a Kantona Sarajevo i INTER-COM d.o.o. Zenica.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
INTER-COM d.o.o. Zenica 07.11.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora 1
Napomena:

Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"UNILAB" d.o.o. Sarajevo 837,32 11.11.2016 837,32 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o održavanju sistema video-nadzora i zakupu repetitorskih objekata
Napomena:

Aneks Ugovora o održavanju sistema video-nadzora i zakupu repetitorskih objekata.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 18.11.2016 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o zakupu repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije
Napomena:

Aneks Ugovora o zakupu repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole

poštivanja svjetlosne signalizacije.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 18.11.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor - izrada izvedbenog projekta adaptacije prostorija
Napomena:

Ugovor o izradi izvedbenog projekta adaptacije doređenog broja prostorija u zgradi MUP-a KS u ul.

La benevolencije broj 16.

 

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"ARGENTARIA" d.o.o. Sarajevo 2340,00 21.11.2016 2340,00 Nije bilo izmjena

Ugovor - usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS
Napomena:

Ugovor za usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"BOSNA SUNCE OSIGURANJE" d.d. Sarajevo 79720,63 21.11.2016 79720,63 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja
Napomena:

Ugovor o servisiranju kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"ITG" d.o.o. Sarajevo 5102,50 30.11.2016 5102,50 Nije bilo izmjena

Ugovor za kasko osiguranje motornih vozila
Napomena:

Ugovor o kasko osiguranju motornih vozila MUP-a KS.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo 66296,25 06.12.2016 66296,25 Nije bilo izmjena

Ugovor o zamjeni stakla na šalterima
Napomena:

Ugovor o zamjeni stakla na šalterima u Trećoj policijskoj upravi MUP-a Kantona Sarajevo.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"RAMA GLAS" d.o.o. Sarajevo 3612,63 13.12.2016 3612,30 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora
Napomena:

Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"UNILAB" d.o.o. Sarajevo 1580,67 15.12.2016 1580,67 Nije bilo izmjena

Ugovor - sukcesivna nabavka tonera, ketridža i ribona
Napomena:

Ugovor o sukcesivnoj nabavci tonera, ketridža i ribona za potrebe MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
CROBOX d.o.o. Sarajevo 26.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci namještaja za potrebe Druge PU i Jedinice za saobraćaj MUP-a KS
Napomena:

Ugovor o nabavci namještaja za opremanje dijela objekta Druge PU i Jedinice za saobraćaj MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
INTER-COM d.o.o. Zenica 23505,30 30.12.2016 23505,30 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci ampula za alkometre
Napomena:

Ugovor o nabavci ampula za alkometre Drager 7410 D-tip i Envitec AlcoQuant 6020 S TYP.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 6879,60 30.12.2016 6879,60 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka znački za inspektore
Napomena:

Ugovor o nabavci znački za inspektore u MUP Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
HELEDIS d.o.o. Sarajevo 1345,50 15 dana 30.12.2016 1345,50 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci znački za inspektore
Napomena:

Ugovor o nabavci 10 komada znački za inspektore.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
HELEDIS d.o.o. Sarajevo 1345,50 30.12.2016 1345,50 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci mašina za uništavanje papira
Napomena:

Ugovor o nabavci mašina za uništavanje papira za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
R&S Vogošća 6863,22 7 dana 30.12.2016 6863,22 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci telefona za potrebe MUP-a KS
Napomena:

Ugovor o nabavci telefona za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Papilon d.o.o. Sarajevo 30.12.2016 10 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o sukcesivnom pružanju usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem
Napomena:

Ugovor o sukcesivnom pružanju usluga osiguranja radarskih sistema

i kućišta za radarski sistem.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko 1 dana 30.12.2016 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci stolica i ostalog kancelarijskog namještaja
Napomena:

Ugovor o nabavci stolica i ostalog kancelarijskog namještaja za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"HAFELE BH" d.o.o. Gračanica 16264,17 30.12.2016 16264,17 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci grijalica i konvektora
Napomena:

Ugovor o nabavci grijalica i konvektora za potrebe MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Papilon d.o.o. Sarajevo 30.12.2016 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i ugradnji stolarije
Napomena:

Ugovor o nabavci i ugradnji stolarije na objektu PS Stari Grad MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"KRISTAL KOMERC" d.o.o. Konjic 29588,40 30.12.2016 29588,40 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci usluga skidanja i našivanja amblema i oznaka za policijske uniforme
Napomena:

Ugovor o nabavci usluga skidanja i našivanja amblema i oznaka za policijske uniforme.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
DINO d.o.o. Tuzla 6084,00 20 dana 30.12.2016 6084,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju i popravci garažnih automatskih vrata
Napomena:

Ugovor o servisiranju i popravci garažnih automatskih vrata.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
EURO-MIMF d.o.o Brčko D.C. BiH 3900,00 21 dana 30.12.2016 3900,00 21 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju liftova i platformi
Napomena:

Ugovor o servisiranju liftova i platformi.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"EURO LIFTING" d.o.o. Srebrenik 30.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci pribora za uzimanje uzoraka krvi i urina
Napomena:

Ugovor o nabavci pribora za uzimanje uzoraka krvi i urina od učesnika u saobraćajnoj nezgodi.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Derby Trade d.o.o. Brčko 7001,28 30 dana 30.12.2016 7001,28 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke AUDI
Napomena:

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke AUDI

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"AC QUATRO" d.o.o. Sarajevo 30.12.2016 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku opreme za poslove saobraćaja
Napomena:

Ugovor o nabavci opreme za poslove saobraćaja za potrebe Treće PU.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MRG EXPORT-IMPORT" Banja Luka 7159,56 50 dana 30.12.2016 7159,56 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupovini profesionalnih usisivača
Napomena:

Ugovor o kupovini profesionalnih usisivača za potrebe MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Papilon d.o.o. Sarajevo 6949,80 30 dana 30.12.2016 6949,80 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci opreme za potrebe Treće PU
Napomena:

Ugovor o nabavci opreme za potrebe Treće PU (palice, jednokratne lisice i radno-taktičke hlače).

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"KM TRADE" d.o.o. Visoko 8529,30 120 dana 30.12.2016 8529,30 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju i popravci klizne kapije
Napomena:

Ugovor o servisiranju i popravci klizne kapije.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
M-DOOR d.o.o. Kiseljak 3562,00 15 dana 30.12.2016 3562,00 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci baterija za rado-stanicu i uređaja za alkotestiranje
Napomena:

Ugovor o nabavci opreme za potrebe Treće PU (baterije za radio-stanicu i uređaj za alkotestiranje).

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 15958,80 120 dana 30.12.2016 15958,80 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci ručnih satova
Napomena:

Ugovor o nabavci ručnih satova za penzionisane službenike MUP-a KS.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
SILVER TREND d.o.o. Mostar 24839,00 30 dana 30.12.2016 24839,00 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci auto-guma nestandardnih dimenzija
Napomena:

Ugovor o nabavci auto guma nestandardnih dimenzija.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 6959,16 30.12.2016 6959,16 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju i popravci velikih i malih rolo vrata
Napomena:

Ugovor o servisiranju i popravci velikih i malih rolo vrata.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PRAXIS d.o.o Sarajevo 780,00 21 dana 30.12.2016 780,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci radnih odijela i HTZ obuće za informatičare, majstore, higijeničarke, konobare i kuhare
Napomena:

Ugovor o nabavci radnih odijela i HTZ obuće za informatičare, majstore, higijeničarke, konobare i kuhare.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"Uslužnost" d.o.o. Sarajevo 3897,74 30.12.2016 3897,74 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "VW"
Napomena:

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "VW" za potrebe Uprave policije i MUP-a Kantona Sarajevo.

 

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo 30.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci vezenih amblema i oznaka za policijske uniforme
Napomena:

Ugovor o nabavci vezenih amblema i oznaka za policijske uniforme.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"Dino" d.o.o Tuzla 5838,30 20 dana 30.12.2016 5838,30 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka dodatne opreme
Napomena:

Ugovor o nabavci dodatne opreme i dijelova za opremu za potrebe Jedinice za specijalističku podršku

MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"KM TRADE" d.o.o. Visoko 53855,10 30.12.2016 53855,10 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci fluorescentnih prsluka sa natpisom "POLICIJA" i reflektirajućih narukavlja
Napomena:

Ugovor o nabavci fluorescentnih prsluka sa natpisom "POLICIJA" i reflektirajućih narukavlja.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"Uslužnost" d.o.o. Sarajevo 3042,00 30.12.2016 3042,00 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "ŠKODA"
Napomena:

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "ŠKODA", za potrebe Uprave policije i MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"AC QUATRO" d.o.o. Sarajevo 1 dana 30.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka taktičkih uniformi
Napomena:

Ugovor - nabavka taktičkih uniformi  i taktičkih čizama za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"KM TRADE" d.o.o. Visoko 198806,40 30.12.2016 198806,40 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci sitnih dijelova za računarsku opremu
Napomena:

Ugovor o nabavci sitnih dijelova za računarsku opremu.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
R&S Vogošća 2714,40 30.12.2016 2714,40 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za funkcionisanje sistema radio-veze
Napomena:

Ugovor - nabavka rezervnih dijelova za funkcionisanje sistema radio-veze za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 53140,23 30.12.2016 53140,23 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kopir aparata Canon MF-614dn i SENSYS
Napomena:

Ugovor o nabavci kopir aparata Canon MF-614dn i SENSYS u količini od 9 komada.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
RACIONAL d.o.o. Sarajevo 7012,98 30.12.2016 7012,98 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka sistemskih jedinica sa fotoregistracijom za mjerenje brzine i prolaska kroz crveno svjetlo
Napomena:

Ugovor za nabavku sistemskih jedinica sa fotoregistracijom za mjerenje brzine i prolaska kroz crveno svjetlo za

potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 290628,00 30.12.2016 290628,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci dva sigurnosna sefa za potrebe Uprave policije MUP-a KS
Napomena:

Ugovor o nabavci dva sigurnosna sefa za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PRIMAT d.o.o. Sarajevo 6479,47 40 dana 30.12.2016 6479,47 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova
Napomena:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji

pritvorskih jedinica MUP-a KS.

 

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"Interming" d.o.o. Sarajevo 6150,92 31.12.2016 6150,92 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju dodatnih radova na izradi kabina u jedinici za pritvor
Napomena:

Ugovor o izvođenju dodatnih radova na izradi kabina u jedinici za pritvor.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"Interming" d.o.o. Sarajevo 6150,92 31.12.2016 6150,92 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci oznaka sa vezenim imenom i prezimenom policijskog službenika
Napomena:

Ugovor o nabavci oznaka sa vezenim imenom i prezimenom policijskog službenika, sa čičkom.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"Uslužnost" d.o.o. Sarajevo 6142,50 13.01.2017 6142,50 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o sukcesivnoj isporuci pogonskog goriva za automobile
Napomena:

Aneks Ugovora o sukcesivnoj isporuci pogonskog goriva za automobile.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 27.01.2017 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke REXTON i FORD
Napomena:

Aneks ugovora o servisiranju motornih vozila marke REXTON i FORD.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
SARADIS d.o.o Vogošća 27.01.2017 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke NISSAN
Napomena:

Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke NISSAN.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
AUTOHIT d.o.o Sarajevo 27.01.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "LADA NIVA"
Napomena:

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke LADA NIVA  za potrebe Uprave policije i MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
O.R. DEAS Vogošća 1 dana 06.02.2017 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke RENAULT
Napomena:

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Renault za potrebe Uprave policije i MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš 1 dana 06.02.2017 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke OPEL VIVARO
Napomena:

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Opel Vivaro za potrebe Uprave policije i MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš 1 dana 06.02.2017 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala
Napomena:

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
R&S d.o.o. Sarajevo 5 dana 08.02.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci garažnih automatskih vrata
Napomena:

Ugovor o nabavci garažnih automatskih vrata .

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
EURO-MIMF d.o.o Brčko D.C. BiH 3100,00 21 dana 06.03.2017 3100,00 21 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci dijelova uniforme za policijske službenike u mirovnoj misiji UN
Napomena:

Ugovor o nabavci dijelova uniforme za policijske službenike u mirovnoj misiji UN

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"KM TRADE" d.o.o. Visoko 1503,99 7 dana 10.03.2017 1503,99 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka opreme za stavljanje u funkciju server sobe
Napomena:

Ugovor o nabavci opreme za stavljanje u funkciju server sobe i proširenje kapaciteta za obradu

prekršaja zabilježenih stacionarnim radarom.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
R&S d.o.o. Sarajevo 6956,82 30 dana 15.03.2017 6956,82 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o snabdijevanju tiskom
Napomena:

Ugovor o snabdijevanju dogovorenim količinama i naslovima tiska.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
IPRESS d.o.o Široki Brijeg 28.03.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci znački
Napomena:

Ugovor o nabavci policijskih znački za penzionere.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
HELEDIS d.o.o. Sarajevo 104,13 30 dana 04.04.2017 30 dana Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma april 2017.
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10.04.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupu repetitorskih lokacija
Napomena:

Ugovor o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole

poštivanja svjetlosne signalizaicje i zakupu repetitorskih lokacija.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 26.04.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o zakupu repetitorskih objekata
Napomena:

Ugovor o zakupu repetitorskih objekata .

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 26.04.2017 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju suluga servisiranja motocikala marke "Moto Guzzi Breva"
Napomena:

Aneks ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja motocikala

"Moto Guzzi Breva", za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"TRIAB" d.o.o. Sarajevo 10.05.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci dijelova uniforme za poliicjske službenike u mirovnoj misiji UN
Napomena:

Ugovor o nabavci dijelova uniforme za policijske

službenike u mirovnoj misiji UN.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"KM TRADE" d.o.o. Visoko 1958,38 7 dana 11.05.2017 1958,38 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci stalnih sredstava u obliku prava
Napomena:

Ugovor o nabavci stalnih sredstava u obliku prava.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"JAPET" d.o.o. Sarajevo 4182,75 15 dana 15.05.2017 4182,75 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o mehaničkom čišćenju dimovodnih objekata
Napomena:

Aneks Ugovora o mehaničkom čišćenju dimovodnih objekata za

potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ZODD "DIMNJAK" Sarajevo 18.05.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci rashladnih uređaja za čuvanje bioloških tragova
Napomena:

Ugovor o nabavci rashladnih uređaja za čuvanje bioloških tragova za potrebe

Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DERBY TRADE" d.o.o. Brčko 7018,83 30 dana 22.05.2017 7018,83 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju sistema video nadzora u organizacionim jedinicama Uprave policije MUP-a KS
Napomena:

Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora u organizacionim jedinicama

Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"UNILAB" d.o.o. Sarajevo 2826,72 1 dana 29.05.2017 2826,72 1 dana Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja printera
Napomena:

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja printera za potrebe

MUP-a Kantona Sarajevo.

 

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"FACIT" d.o.o. Sarajevo 30.05.2017 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja kopir aparata "Canon"
Napomena:

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja

kopira aparata Canon za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"FACIT" d.o.o. Sarajevo 30.05.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci taktičkih uniformi multicam i taktičkih čizama
Napomena:

Ugovor o nabavci takitčkih multicam uniformi i čizama za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"KM TRADE" d.o.o. Visoko 198806,40 120 dana 01.06.2017 198806,40 120 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci pancira
Napomena:

Ugovor o nabavci pancira za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"KM TRADE" d.o.o. Visoko 139464,00 180 dana 01.06.2017 139464,00 180 dana Nije bilo izmjena

Anex Ugovora o pružanju usluga kontrole, servisa, punjenja i nabavku aparata za početno gašenje požara
Napomena:

Anex Ugovora o pružanju usluga kontrole, servisa, punjenja i nabavku aparata za početno gašenje

požara za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"PROVING INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo 06.06.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci goriva MUP
Napomena:

Ugovor o sukcesivnoj isporuci pogonskog goriva za MUP Kantona Sarajevo i Upravu policije.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"GREEN OIL" d.o.o. Sarajevo 1 dana 09.06.2017 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci pogonskog goriva
Napomena:

Ugovor o sukcesivnoj nabavci pogonskog goriva za potrebe MUP-a KS i Uprave policije.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo 1 dana 12.06.2017 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - 2
Napomena:

Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora u organizacionim jedinicama Uprave

policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"UNILAB" d.o.o. Sarajevo 1123,20 30 dana 13.06.2017 1123,20 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motornog vozila marke Suzuki Vitara
Napomena:

Ugovor o servisiranju motornog vozila marke Suzuki Vitara

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Auto Centar Betanija d.o.o . Sarajevo 2363,96 1 dana 23.06.2017 2363,96 1 dana Nije bilo izmjena

Aneks ugovora o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo 26.06.2017 Nije bilo izmjena

Anex ugovora o kontroli emisije štetnih gasova
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"TQM" d.o.o. Lukavac 28.06.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci opreme
Napomena:

Ugovor o nabavci desk-top računara za potrebe Uprave policije MUP-a KS

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"RACIONAL" d.o.o. 1547,91 07.07.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka drona sa pratećom opremom
Napomena:

Ugovor o nabavci drona sa pratećom opremom i dijelovima za potrebe Uprave policije

MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
CITY GROUP Sarajevo 1837,49 1 dana 12.07.2017 1837,49 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kancelarijske opreme
Napomena:

Ugovor o nabavci kancelarijske opreme za potrebe Uprave policije

MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
FEF Export Import Sarajevo 1594,71 1 dana 13.07.2017 1594,71 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS
Napomena:

Ugovor o servisiranju sistema video nadzora u organizacionim jedinicama

Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
UNILAB d.o.o. Sarajevo 1083,42 1 dana 14.07.2017 1083,42 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o popravci mašine za izradu fotografija
Napomena:

Ugovor o pružanju usluga popravke mašine za izradu fotografija za potrebe Uprave policije

MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
COLOR ELECTRONIC d.o.o. Tuzla 1310,40 2 dana 14.07.2017 1310,40 2 dana Nije bilo izmjena

Aneks ugovora o sukcesivnoj nabavci dijelova računarske opreme
Napomena:

Aneks ugovora  o sukcesivnoj nabavci dijelova računarske opreme.

 

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
R&S d.o.o. Sarajevo 28.07.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci policijskih znački
Napomena:

Ugovor o nabavci policijskih znački za potrebe MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ZLATAR - JUVELIR SOFIĆ FAHRUDIN 1462,50 1 dana 18.08.2017 1462,50 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci pečata
Napomena:

Ugovor o nabavci pečata za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DES" d.o.o. Sarajevo 2515,50 1 dana 22.08.2017 2515,50 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci setova
Napomena:

Ugovor o nabavci setova.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DERBY TRADE" d.o.o. Brčko 7001,28 1 dana 25.08.2017 7001,28 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka policijskih znački
Napomena:

Ugovor o nabavci policijskih znački za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"EUROFER" d.o.o. Tuzla 1989,00 1 dana 28.08.2017 1989,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta objekta policijske stanice u Srednjem
Napomena:

Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta objekta policijske stanice u Srednjem.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"ARGENTARIA" Sarajevo 6903,00 30 dana 30.08.2017 6903,00 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci policijskih kućica
Napomena:

Ugovor o nabavci policijskih kućica za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"ALPROM" d.o.o. Kiseljak 6599,99 1 dana 06.09.2017 6599,99 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o inžinjersko-geološkom i geomehaničkom ispitivanju terena sa izradom elaborata na lokalitetu Srednjeg
Napomena:

Ugovor o inžinjersko-geološkom i geomehaničkom ispitivanju terena sa

izradom elaborata na lokalitetu Srednjeg.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"WINNER PROJECT" Sarajevo 2451,15 15 dana 12.09.2017 2451,15 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci znački za rever
Napomena:

Ugovor o nabavci znački za rever za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"HELEDIS" d.o.o. Sarajevo 1638,00 1 dana 14.09.2017 1638,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci uređaja za alkotestiranje
Napomena:

Ugovor o nabavci uređaja za alkotestiranje za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 24777,09 45 dana 14.09.2017 24777,09 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci metalnog namještaja
Napomena:

Ugovor o nabavci metalnog namještaja za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DEFTER" d.o.o. Sarajevo 15921,36 1 dana 20.09.2017 15921,36 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci radne odjeće i obuće
Napomena:

Ugovor o nabavci radne odjeće i obuće.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo 778,05 1 dana 20.09.2017 778,05 1 dana Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o servisiranju mjenjača VW i letve volana za vozila VW
Napomena:

Aneks Ugovora o servisiranju mjenjača VW i servisiranja letve volana za vozila VW.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš 21.09.2017 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o nabavci akumulatora, sijalica, autokozmetike, motornih ulja
Napomena:

Aneks Ugovora o nabavci akumulatora, sijalica, autokozmetike, motornih ulja i rashladnih tečnosti.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak 21.09.2017 Nije bilo izmjena

Anex Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja
Napomena:

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 22.09.2017 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja i verifikacije alkoholmetara "ENVITEC ALCOQUANT 6020, DRAGER i DRAGER 7410
Napomena:

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja i verifikacije alkoholmetara "ENVITEC ALCOQUANT 6020,  DRAGER i DRAGER 7410.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 22.09.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka pečata
Napomena:

Ugovor o nabavci pečata za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DES" d.o.o. Sarajevo 1491,75 1 dana 22.09.2017 1491,75 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci znački- rever
Napomena:

Ugovor o nabavci znački za rever za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"HELEDIS" d.o.o. Sarajevo 1638,00 1 dana 25.09.2017 1638,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja
Napomena:

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja za potrebe MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"R&S" d.o.o. Sarajevo 53105,72 1 dana 25.09.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci policijskih znački u pleksiju
Napomena:

Ugovor o nabavci policijskih znački u pleksiju za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"EUROFER" d.o.o. Tuzla 994,50 1 dana 28.09.2017 994,50 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motocikala BMW
Napomena:

Ugovor o servisiranju motocikla BMW za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"Auto-Centar Tomić" d.o.o. PJ Sarajevo 3495,35 1 dana 28.09.2017 3495,35 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o rigipsersko-molerskim radovima
Napomena:

Ugovor o rigipsersko-molerskim radovima u sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"GALBOLS" d.o.o. Sarajevo 2474,32 3 dana 29.09.2017 2474,32 3 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci uređaja za detekciju
Napomena:

Ugovor o nabavci uređaja za detekciju, digitalne UV lampe za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"ELUR" d.o.o. Kiseljak 17456,40 45 dana 29.09.2017 17456,40 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kopir aparata
Napomena:

Ugovor o nabavci uređaja za neprekidno napajanje - UPS

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"RACIONAL" d.o.o. Sarajevo 5499,00 60 dana 29.09.2017 5499,00 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci dijelova uniformi
Napomena:

Ugovor o nabavci dijelova uniformi.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
KM TRADE Visoko 3293,46 1 dana 04.10.2017 3293,46 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci bar code čitača
Napomena:

Ugovor o nabavci bar code čitača za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"INFO-KOD" d.o.o. Travnik 31637,97 45 dana 04.10.2017 31637,97 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozla - I
Napomena:

Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo 2596464,00 120 dana 05.10.2017 2596464,00 120 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - II
Napomena:

Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo 402304,50 120 dana 05.10.2017 402304,50 120 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila VW
Napomena:

Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - nabavka 80 pmv VW za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo 2596464,00 120 dana 05.10.2017 2596464,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila Škoda Octavia
Napomena:

Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - Škoda Octavia za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo 402304,50 120 dana 05.10.2017 402304,50 120 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kopir-aparata
Napomena:

Ugovor o nabavci kopir aparata za potrebe MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"RACIONAL" d.o.o. Sarajevo 27714,37 21 dana 05.10.2017 27714,37 21 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci računara, printera i druge opreme
Napomena:

Ugovor o nabavci računara, printera i druge opreme za potrebe MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"INTER-COM" d.o.o. Zenica 268248,00 7 dana 05.10.2017 268248,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izradi kanalizacionog odvoda i taložnog šahta
Napomena:

Ugovor o izradi kanalizacionog odvoda  i taložnog šahta.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"SELA" d.o.o. Sarajevo 3946,08 10 dana 13.10.2017 3946,08 10 dana Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o nabavci auto-dijelova
Napomena:

Aneks ugovora o nabavci autodijelova.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo 20.10.2017 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o kupovini hrane za službene pse
Napomena:

Aneks Ugovora o kupovini hrane za službene pse.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"BOSNET GROUP" d.o.o. Hadžići 20.10.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci računarske konfiguracije
Napomena:

Ugovor o nabavci računarske konfiguracije za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"PRINTEX" d.o.o. Sarajevo 132795,00 45 dana 23.10.2017 132795,00 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci štampača i multifunkcionalnih uređaja
Napomena:

Ugovor o nabavci štampača i multifunkcionalnih uređaja.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
INTER-COM d.o.o. Zenica 59561,61 45 dana 23.10.2017 59561,61 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor - radna odjeća i obuća
Napomena:

Ugovor o nabavci radne odjeće i obuće.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo 1187,55 1 dana 01.11.2017 1187,55 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci štambilja za prijem i otpremu pošte
Napomena:

Ugovor o nabavci štambilja za prijem i otpremu pošte.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DES" d.o.o. Sarajevo 1320,46 1 dana 07.11.2017 1320,46 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci štambilja
Napomena:

Ugovor o nabavci štambilja.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DES" d.o.o. Sarajevo 1244,18 1 dana 07.11.2017 1244,18 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci auto-guma
Napomena:

Ugovor o nabavci auto-guma.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo 4038,84 1 dana 10.11.2017 4038,84 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci uređaja za neprekidno napajanje
Napomena:

Ugovor o nabavci uređaja za neprekidno napajanje.

 

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
SICON SAS d.o.o Tuzla 6318,00 30 dana 13.11.2017 6318,00 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci zavjesa i garnišli
Napomena:

Ugovor o nabavci zavjesa i garnišli.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DE LUX" d.o.o. Sarajevo 5939,91 20 dana 23.11.2017 5939,91 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o obilježavanju službenih motornih vozila policijskim obilježjima
Napomena:

Ugovor o obilježavanju službenih motornih vozila policijskim obilježjima.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"AC QUATTRO" d.o.o. Sarajevo 34398,00 30 dana 24.11.2017 34398,00 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci opreme za digitalnu forenziku, fotografske opreme i mobilnog osvjetljenja
Napomena:

Ugovor o nabavci opreme za digitalnu forenziku, fotografske opreme i mobilnog osvjetljenja.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"SHOT" d.o.o. Zenica 158499,90 60 dana 28.11.2017 158499,90 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i ugradnji svjetlosne i zvučne signalizacije na službena motorna vozila
Napomena:

Ugovor o nabavci i ugradnji svjetlosne i zvučne signalizacije na službena motorna vozila.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"TERA TECHNICS" d.o.o Široki Brijeg 175324,50 30 dana 30.11.2017 175324,50 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci uređaja za sušenje odjeće sa biološkim tragovima
Napomena:

Ugovor o nabavci uređaja za sušenje odjeće sa biološkim tragovima.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DERBY TRADE" d.o.o. Brčko 29280,42 60 dana 05.12.2017 29280,42 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci dijelova uniforme
Napomena:

Ugovor o nabavci dijelova uniforme.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
KM TRADE Visoko 146133,00 45 dana 05.12.2017 146133,00 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju građevinskih radova - MUP KS
Napomena:

Ugovor o izvođenju građevinskih radova.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 67377,70 30 dana 06.12.2017 67377,70 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kompleta službene odjeće MUP
Napomena:

Ugovor o nabavci kompleta službene odjeće.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo 44572,32 40 dana 07.12.2017 44572,32 40 dana Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora za kasko osiguranje motornih vozila
Napomena:

Aneks Ugovora za kasko osiguranje motornih vozila.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo 11.12.2017 Nije bilo izmjena

Anex Ugovora za usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS
Napomena:

Aneks Ugovora za usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 11.12.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka kancelarijskog namještaja
Napomena:

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
INEA d.o.o. Hadžići 6460,74 20 dana 12.12.2017 6460,74 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci auto guma
Napomena:

Ugovor o nabavci auto guma.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo 2896,92 1 dana 14.12.2017 2896,92 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci vozila sa pogonom na četiri točka
Napomena:

Ugovor o nabavci vozila sa pogonom na četiri točka.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
SM SOLUTION d.o.o. Sarajevo 37966,50 60 dana 14.12.2017 37966,50 60 dana Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o nabavci higijensko potrošnog materijala
Napomena:

Aneks Ugovora o nabavci higijensko potrošnog materijala.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
R&S d.o.o. Sarajevo 14.12.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci sistemske jedinice sa fotoregistracijom za mjerenje brzine
Napomena:

Ugovor o nabavci sistemske jedinice sa fotoregistracijom za mjerenje brzine.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 129565,80 7 dana 15.12.2017 129565,80 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavcitrakastih zavjesa i karnišli
Napomena:

Ugovor o nabavci trakastih zavjesa i karnišli.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DE LUX" d.o.o. Sarajevo 1064,14 10 dana 15.12.2017 1064,14 10 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci standardizovane opreme i namještaja
Napomena:

Ugovor o nabavci standardizovane opreme i namještaja

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PRIMAT d.o.o. Sarajevo 13357,89 10 dana 18.12.2017 13357,89 10 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci vozila za posebne namjene
Napomena:

Ugovor o nabavci vozila za posebne namjene.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
MOBI d.o.o. Visoko 115600,00 60 dana 18.12.2017 115600,00 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka kopir aparata
Napomena:

Ugovor o nabavci kopir aparata.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ALF-OM d.o.o. Banja Luka 16146,00 30 dana 19.12.2017 16146,00 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci auto-presvlaka
Napomena:

Ugovor o nabavci auto-presvlaka

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
AUTOTEX d.d. Pazarić 7020,35 30 dana 20.12.2017 7020,35 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci audio i video opreme
Napomena:

Ugovor o nabavci audio i video opreme.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo 54662,87 40 dana 20.12.2017 54662,87 40 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci servera
Napomena:

Ugovor o nabavci servera.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo 19773,00 40 dana 20.12.2017 19773,00 40 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci opreme za digitalnu forenziku
Napomena:

Ugovor o nabavci opreme za digitalnu forenziku

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
KODEKS d.o.o. Sarajevo 20363,85 40 dana 21.12.2017 20363,85 40 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave
Napomena:

Ugovor o nabavci aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PROVING d.o.o. Sarajevo 7016,49 60 dana 27.12.2017 7016,49 60 dana Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o servisiranju kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja
Napomena:

Aneks Ugovora o servisiranju kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ITG d.o.o. Sarajevo 27.12.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci opreme za sistem radio veze
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 499897,71 60 dana 27.12.2017 499897,71 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga JU ZZHMP Kantona Sarajevo
Napomena:

Ugovor o pružanju usluga JU ZZHMP Kantona Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 27.12.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o sukcesivnoj nabavci originalnih tonera
Napomena:

Ugovor o nabavci originalnih tonera.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
CROBOX d.o.o. Sarajevo 46886,58 1 dana 29.12.2017 46886,58 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o uslugama održavanja
Napomena:

Ugovor o uslugama održavanja.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo 6972,73 15 dana 29.12.2017 6972,73 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci standardizovane policijske opreme
Napomena:

Ugovor o nabavci standardizirane policijske opreme.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
KM TRADE Visoko 122850,00 45 dana 29.12.2017 122850,00 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o rekonfiguraciji Juniper networks netscreen i SSG firewall korisnika
Napomena:

Ugovor o  rekonfiguraciji Juniper networks netscreen i SSG firewall korisnika

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
TeleNet d.o.o. Sarajevo 1597,50 5 dana 29.12.2017 1597,50 5 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina
Napomena:

Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina.

 

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
R&S d.o.o. Sarajevo 2152,80 15 dana 29.12.2017 2152,80 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci promotivnog materijala
Napomena:

Ugovor o nabavci promotivnog materijala.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
R&S d.o.o. Sarajevo 3325,72 1 dana 29.12.2017 3325,72 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci promotivnog materijala UP
Napomena:

Ugovor o nabavci promotivnog materijala za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
MURIX d.o.o. Tešanj 1365,48 1 dana 29.12.2017 1365,48 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci vakum-pumpe
Napomena:

Ugovor o nabavci vakum pumpe.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo 1379,43 15 dana 29.12.2017 1379,43 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci mašine za pranje motornih vozila
Napomena:

Ugovor o nabavci mašine za pranje motornih vozila.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo 5250,00 15 dana 29.12.2017 5250,00 15 dana Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme
Napomena:

Aneks Ugovora o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PAPILON d.o.o. Sarajevo 29.12.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci laboratorijskog materijala
Napomena:

Ugovor o nabavci laboratorijskog materijala.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DERBY TRADE" d.o.o. Brčko 6990,17 30 dana 29.12.2017 6990,17 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci softverskih alata i licenci
Napomena:

Ugovor o nabavci softverskih alata i licenci.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
QSS d.o.o. Sarajevo 29834,41 7 dana 29.12.2017 29834,41 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova u PS Stari Grad
Napomena:

Ugovor o izvođenju radova u PS Stari Grad Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo 18288,98 30 dana 29.12.2017 18288,98 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja UP
Napomena:

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
GTR d.o.o. Mostar 66555,45 30 dana 30.12.2017 66555,45 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kancelar. namještaja UP
Napomena:

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
GTR d.o.o. Mostar 66555,45 30 dana 30.12.2017 66555,45 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci zimske opreme MUP
Napomena:

Ugovor o nabavci zimske opreme.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
SPORT-GMS d.o.o. Vitez 6880,80 1 dana 31.12.2017 6880,80 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci mašine za veš i usisivača
Napomena:

Ugovor o nabavci mašine za veš i usisivača.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PAPILON d.o.o. Sarajevo 5399,08 1 dana 31.12.2017 5399,08 1 dana Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o servisiranju liftova i platformi
Napomena:

Anex Ugovora o servisiranju liftova i platformi.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
EURO LIFTING d.o.o. Srebrenik 31.12.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o rekonstruktivnim i sanacionim radovima
Napomena:

Ugovor o rekonstruktivnim i sanacionim radovima.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"GALBOLS" d.o.o. Sarajevo 24153,17 45 dana 31.12.2017 24153,17 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci auto guma nestandardnih dimenzija
Napomena:

Ugovor o nabavci auto guma nestandardnih dimenzija.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo 2527,20 1 dana 31.12.2017 2527,29 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci policijskih znački u pleksiju UP
Napomena:

Ugovor o nabavci policijskih znački u pleksiju.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"EUROFER" d.o.o. Tuzla 1989,00 1 dana 31.12.2017 1989,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci opreme za sistem radio veze za službena motorna vozila
Napomena:

Ugovor o nabavci opreme za sistem radio veze za službena motorna vozila.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 72557,55 31.12.2017 72557,55 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci računarske opreme
Napomena:

Ugovor o nabavci računarske opreme

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ALF-OM d.o.o. Banja Luka 16684,20 30 dana 31.12.2017 16684,20 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za kasko osiguranje motornih vozila UP
Napomena:

Ugovor za kasko osiguranje motornih vozila.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo 23615,30 7 dana 12.01.2018 23615,30 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za obavezno osiguranje motornih vozila
Napomena:

Ugovor za obavezno osiguranje motornih vozila.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo 50805,00 7 dana 12.01.2018 50805,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja od iverala
Napomena:

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja za potrebe MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
INEA d.o.o. Hadžići 6460,74 20 dana 12.01.2018 6460,74 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o sukcesivnoj isporuci fotomaterijala
Napomena:

Ugovor o sukcesivnoj isporuci fotomaterijala.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PAPILON d.o.o. Sarajevo 86052,10 2 dana 15.01.2018 86052,10 2 dana Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP
Napomena:

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma .

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17.01.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motocikala BMW UP
Napomena:

Ugovor o servisiranju motocikala BMW.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"Auto-Centar Tomić" d.o.o. PJ Sarajevo 6364,60 1 dana 22.01.2018 6364,60 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga ZZZ MUPKS
Napomena:

Ugovor o pružanju usluga sa JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo 24.01.2018 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o nabavci tonera, ketridža i ribona
Napomena:

Aneks Ugovora o nabavci tonera, ketridža i ribona za potrebe MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
CROBOX d.o.o. Sarajevo 25.01.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci pribora i sitnog alata
Napomena:

Ugovor o nabavci pribora i sitnog alata.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PAPILON d.o.o. Sarajevo 7019,65 1 dana 29.01.2018 7019,65 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci zimske opreme
Napomena:

Ugovor o nabavci zimske opreme.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
SPORT-GMS d.o.o. Vitez 6880,80 1 dana 31.01.2018 6880,80 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja MUP KS
Napomena:

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja za potrebe MUP.-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIRA MAR" d.o.o. Foča 2628,99 30 dana 31.01.2018 2628,99 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina - MUP KS
Napomena:

Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina za potrebe MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
INTER-COM d.o.o. Zenica 8775,00 45 dana 31.01.2018 8775,00 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci avio-karata
Napomena:

Ugovor o nabavci avio-karata za potrebe Uprave policije MUP KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Air Line Tours d.o.o. 1430,00 45 dana 06.02.2018 1430,00 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor nabavka kancelarijskog namještaja up
Napomena:

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Sarajevo Business Consulting d.o.o. Sarajevo 7013,00 45 dana 07.02.2018 7013,00 45 dana Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o promjeni cijena naftnih derivata
Napomena:

Aneks Ugovora - korekcije cijena naftnih derivata.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
GREEN OIL d.o.o. Sarajevo 16.02.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motornog vozila marke Suzuki Vitara UP
Napomena:

Ugovor o servisiranju motornog vozila Suzuki Vitara za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Auto Centar Betanija d.o.o . Sarajevo 4032,70 1 dana 05.03.2018 4032,70 1 dana Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke VW
Napomena:

Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke VW.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
AUTODELTA d.o.o. Sarajevo 12.03.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci stakla za šalter salu
Napomena:

Ugovor  o nabavci stakla za šalter salu.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
RAMA GLAS d.o.o. Ilidža 4570,38 15 dana 14.03.2018 4570,38 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci stakla za šalter salu MUP
Napomena:

Ugovor o nabavci stakla za šalter salu.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
RAMA GLAS d.o.o. Ilidža 4570,38 15 dana 14.03.2018 4570,38 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci licenci za antivirusni softver
Napomena:

Ugovor o nabavci licenci za antivirusni softver.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"4th Dimension" d.o.o. Sarajevo 6589,44 2 dana 14.03.2018 6589,44 2 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora UP
Napomena:

Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
UNILAB d.o.o. Sarajevo 662,00 30 dana 22.03.2018 662,00 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci štampanog materijala UP
Napomena:

Ugovor o nabavci štampanog materijala za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Štamparija Fojnica d.d. Fojnica 6000,00 60 dana 26.03.2018 6000,00 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci usluga zamjene krila vrata
Napomena:

Ugovor o nabavci usluga zamjene krila vrata za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 3501,34 30 dana 26.03.2018 3501,34 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o isporuci lož ulja MUP
Napomena:

Ugovor o isporuci lož ulja za potrebe MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ALMY d.o.o. Zenica 29.03.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor za osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d. Sarajevo 4280,40 04.04.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda
Napomena:

Ukupna vrijednost isporuke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Distributivni centar d.d. Sarajevo 6000,00 04.04.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci štampanog materjiala
Napomena:

Ugovor o nabavci štampanog materijala.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Štamparija Fojnica d.d. Fojnica 05.04.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci baterijskih uložaka
Napomena:

Ukupna vrijednost isporuke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"ROBERT'S PLUS" d.o.o. Sarajevo 6000,00 3 dana 09.04.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o ugostiteljskim uslugama
Napomena:

Ugovor o ugostiteljskim uslugama.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
TAREQ HOSPITALITY d.o.o. Sarajevo 3913,50 1 dana 09.04.2018 3913,50 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o specijalističkoj obuci "Administriranje juniper networks srx firewalla"
Napomena:

Ugovor o specijalističkoj obuci administriranje juniper networks srx firewalla.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
TeleNet d.o.o. Sarajevo 1872,00 15 dana 09.04.2018 1872,00 15 dana Nije bilo izmjena

Aneks Ugovor o nabavci lož ulja
Napomena:

Aneks Ugovora na nabavku lož ulja.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ALMY d.o.o. Zenica 10.04.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o popravci i ugradnji sistema za mjerenje brzine UP
Napomena:

Ugovor o popravci i ugradnji sistema za mjerenje brzine.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 6318,00 13.04.2018 6318,00 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci telefonskog uređaja
Napomena:

Ugovor o nabavci telefonskog uređaja

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Tehno-Mag d.o.o. Orašje 1899,00 10 dana 13.04.2018 1899,00 10 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 23.04.2018 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora broj: 01-14-4-7142
Napomena:

Anex Ugovora - Green oil d.o.o. Sarajevo

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
GREEN OIL d.o.o. Sarajevo 24.04.2018 Nije bilo izmjena

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP april 2018.
Napomena:

Tabelarni pregled praćenaj reaelizacije ugovora/okvirnih sporazuma - MUP KS april 2018. godine.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25.04.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci alkoholmetra
Napomena:

Ugovor o nabavci alkoholmetra.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo 2011,23 25.04.2018 2011,23 Nije bilo izmjena

Aneks Ugovora o isporuci naftnih derivata
Napomena:

Aneks Ugovora o nabavci pogonskog goriva.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26.04.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci terenskog motornog vozila
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"MOBI" d.o.o. Visoko 29950,00 90 dana 03.05.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci znački za rever MUP
Napomena:

Ugovor o nabavci znački za rever.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
HELEDIS d.o.o. Sarajevo 1638,00 03.05.2018 1638,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o rekonstruktivnim i investicionim radovima
Napomena:

Ugovor o rekonstruktivnim i investicionim radovima.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo 6998,53 15 dana 07.05.2018 6998,53 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda MUP
Napomena:

Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Distributivni centar dd Sarajevo 07.05.2018 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i ugradnji rešetkaste ograde
Napomena:

Ugovor o nabavci i ugradnji rešetkaste ograde.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
OBZR "HAMAG" Sarajevo 2574,00 20 dana 10.05.2018 2574,00 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci natpisnih tabli, folija i diskrecionih traka
Napomena:

Ugovor o nabavci natpisnih tabli, folija i diskrecionih traka.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PISMOLIK d.o.o. Sarajevo 2675,50 5 dana 17.05.2018 2675,50 5 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o uslugama tehničkog pregleda motornih vozila
Napomena:

Ugovor o uslugama tehničkog pregleda motornih vozila.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo 12981,76 1 dana 17.05.2018 12981,76 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci promotivnog materijala za RPZ
Napomena:

Ugovor o nabavci promotivnog materijala za potrebe projekta "Rad policije u zajednici"

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"R&S" d.o.o. Sarajevo 1642,92 1 dana 22.05.2018 1642,92 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci sredstava za čišćenje i održavanje oružja
Napomena:

Ugovor o nabavci sredstava za čišćenje i održavanje oružja.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
KM TRADE Visoko 6073,47 21 dana 24.05.2018 6073,42 21 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci rukavcica za barutni test
Napomena:

Ugovor o nabavci rukavica za barutni test.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"DERBY TRADE" d.o.o. Brčko 5616,00 1 dana 01.06.2018 5616,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci suvenira za potrebe MUP-a KS
Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
"EUROFER" d.o.o. Tuzla 2398,50 7 dana 08.06.2018 2398,50 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci rimage dvd media
Napomena:

Ugovor o nabavci rimage dvd media.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
KING ICT d.o.o. Sarajevo 1818,18 15 dana 21.06.2018 1818,18 15 dana Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum sa štamparijom Fojnica
Napomena:

Okvirni sporazum sa štamparijom Fojnica.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 21.06.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji teretnih vozila
Napomena:

Ugovor o kupoprodaji teretnih vozla - UP

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
AUTO CENTAR ITALY d.o.o. Sarajevo 273218,40 120 dana 22.06.2018 273218,40 120 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o sukcesivnoj isporuci auto guma - UP
Napomena:

Ugovor  o sukcesivnoj isporuci auto guma.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac 22.06.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci štampanog materijala - UP
Napomena:

Ugovor o nabavci štampanog materijala  - UP

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 22.06.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - UP
Napomena:

Ugovor o servisiranju sistema video nadzora.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
UNILAB d.o.o. Sarajevo 25.06.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila
Napomena:

Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila - UP.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
BUNJO d.o.o. Sarajevo 100020,00 60 dana 26.06.2018 100020,00 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci opreme za službene pse
Napomena:

Ugovor o nabavci opreme za službene pse.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ZOO CENTAR d.o.o. Sarajevo 4896,00 7 dana 28.06.2018 4896,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - up
Napomena:

Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
GUMA M d.o.o. Mostar 102843,00 90 dana 29.06.2018 102843,00 90 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci znački za rever - MUP
Napomena:

Ugovor o nabavci znački za rever.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
HELEDIS d.o.o. Sarajevo 1146,00 15 dana 29.06.2018 1146,00 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o proširenju sistema stacioniranih radarskih uređaja
Napomena:

Ugovor o proširenju sistema stacioniranih radarskih uređaja.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o Sarajevo 29.06.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji putničkih kombi vozila UP
Napomena:

Ugovor o kupoprodaji putničkih kombi vozila.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 1277999,95 120 dana 29.06.2018 1277999,95 120 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila - UP
Napomena:

Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ABC 1968 d.o.o. Sarajevo 97812,00 30 dana 02.07.2018 97812,00 30 dana Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum - Uprava policije MUP-a KS - SHOT d.o.o Zenica
Napomena:

Okvirni sporazum Uprava policije MUP-a KS i SHOT d.o.o Zenica.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
04.07.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji službenih motornih vozila - MUP
Napomena:

Ugovor o kupoprodaji službenih motornih vozila.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo 100825,00 60 dana 04.07.2018 100825,00 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci ručnog sata - MUP
Napomena:

Ugovor o nabavci ručnog sata.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
SILVER TREND d.o.o. Mostar 468,80 30 dana 05.07.2018 468,80 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji specijalnih vozila "MARICA" UP
Napomena:

Ugovor o kupoproodaji specijalnih vozla "MARICA" - UP.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
VERANO MOTORS d.o.o. Banja Luka 510543,39 150 dana 05.07.2018 510543,39 150 dana Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum - UP MUP KS - BUNJO d.o.o. Sarajevo
Napomena:

Okvirni sporazum - Uprava policije MUP-a KS - BUNJO d.o.o. Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16.07.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije - MUP
Napomena:

Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
KRISTAL d.o.o. Sarajevo 4680,00 60 dana 16.07.2018 4680,00 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke VW
Napomena:

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke VW .

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
AUTODELTA d.o.o. Sarajevo 16.07.2018 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum - UP MUP KS - AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Napomena:

Okvirni sporazum - Uprava policije MUP-a KS - AUTODELTA d.o.o. Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16.07.2018 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum - UP MUP KS - AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Napomena:

Okvirni sporazum - Uprava policije MUP-a KS - AUDI QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE BH d.o.o Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16.07.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Ford i Suzuki
Napomena:

Ugovor o servisiranju mv marke Ford i Suzuki.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
BUNJO d.o.o. Sarajevo 16.07.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Toyota, Opel i Renault
Napomena:

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Toyota, Opel i Renault.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17.07.2018 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum - UP MUP KS - DRR AUTO Kiseljak d.o.o.
Napomena:

Okvirni sporazum - UP MUP KS - DRR AUTO d.o.o. Kiseljak.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17.07.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci inventurnih pločica UP
Napomena:

Ugovor o nabavci inventurnih pločica za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
HELEDIS d.o.o. Sarajevo 1989,00 15 dana 19.07.2018 1989,00 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o redovnom održavanju vozila marke VW Golf u garantnom roku - UP
Napomena:

Ugovor o redovnom održavanju vozila marke VW Golf u garantnom roku.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo 20.07.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Rexton, Audi, Škoda i skutera marke Peugeot
Napomena:

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Rexton, Audi, Škoda i skutera Peugeot.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
SARADIS d.o.o. Vogošća 23.07.2018 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum - UP MUP KS - SARADIS d.o.o Vogošća
Napomena:

Okvirni sporazum - Uprava policije MUP-a KS - SARADIS d.o.o. Vogošća.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23.07.2018 Nije bilo izmjena

Izmjena aneksa ugovora o nabavci klima uređaja - MUP
Napomena:

Izmjena aneksa ugovora o nabavci klima uređaja.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
INTER-COM d.o.o. Zenica 23.07.2018 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum - MUP Kantona Sarajevo - GRT gradnja d.o.o. Mostar
Napomena:

Okvirni sporazum potpisan sa GTR gradnja d.o.o. Mostar.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
GTR gradnja d.o.o. Mostar 24.07.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja
Napomena:

Ugovor o nabavci potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
SHOT d.o.o. Zenica 24.07.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci građevinsko-zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje - Ilijaš
Napomena:

Ugovor o nabavci građevinsko-zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje - Ilijaš.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
GTR gradnja d.o.o. Mostar 381190,87 120 dana 24.07.2018 381190,87 120 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji arhivskog prostora - MUP
Napomena:

Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji arhivskog prostora.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 7009,47 30 dana 26.07.2018 7009,47 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci ACC TAG uređaja - UP
Napomena:

Ugovor o nabavci ACC TAG uređaja za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 2379,00 7 dana 30.07.2018 2379,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci hrane - UP
Napomena:

Ugovor o nabavci hrane za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
UR "Zmaj" Sarajevo 2925,00 02.08.2018 2925,00 Nije bilo izmjena

Ugovor - usluge laboratorijskih i vizuelnih analiza roba
Napomena:

Ugovor o uslugama laboratorijskih i vizuelnih analiza roba - UP

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
EURO INSPEKT d.o.o. Sarajevo 2776,00 7 dana 14.08.2018 2776,00 Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka kopir aparata - UP
Napomena:

Ugovor o nabavci kopir aparata - UP

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ALF-OM d.o.o. Banja Luka 30203,55 22.08.2018 30203,55 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor - radarski uređaji za mjerenje brzine vozila - UP
Napomena:

Ugovor o nabavci radarskih uređaja za mjerenje brzine vozila. - UP

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o Sarajevo 144957,15 90 dana 24.08.2018 144957,15 Nije bilo izmjena

Ugovor - računar, monitor, laptop - UP
Napomena:

Ugovor o nabavci računara, monitora i laptopa - UP

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
Digitarija d.o.o. Sarajevo 53597,70 90 dana 27.08.2018 53597,70 Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka rezačara papira i multifunkcionalnih uređaja
Napomena:

Ugovor o nabavci rezačara papira i multifunkcionalnih uređaja - UP

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
R&S d.o.o. Sarajevo 8827,65 27.08.2018 8827,65 90 dana Nije bilo izmjena

Ugovor - servis softvera JAPET - UP
Napomena:

Ugovor o servisiranju JAPET softvera  -  UP

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
JAPET d.o.o. Sarajevo 28.08.2018 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum - UP MUP KS - CROBOX
Napomena:

Okvirni sporazum - Uprava policije MUP-a KS - CROBOX d.o.o. Sarajevo

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28.08.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor - toneri, ketridž, ribon
Napomena:

Ugovor o nabavci tonera, ketridža i ribona - UP

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
CROBOX d.o.o. Sarajevo 10 dana 28.08.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci usluga izrade projektne dokumentacije
Napomena:

Ugovor o nabavci usluga izrade projektne dokumentacije.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
NORMAL ARHITEKTURA d.o.o. Sarajevo 3042,00 30.08.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji motocikala BMW - UP
Napomena:

Ugovoro  o kupoprodaji motocikla BMW - UP.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
AUTO CENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar 105000,00 120 dana 30.08.2018 105000,00 120 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji putničkih terenskih vozila UP
Napomena:

Ugovor o kupoprodaji putničkih terenskih vozila.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
BUNJO d.o.o. Sarajevo 531121,50 120 dana 03.09.2018 531121,50 120 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji putničkih terenskih vozila
Napomena:

Ugovor o kupoprodaji putničkih terenskih vozila. UP

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
BUNJO d.o.o. Sarajevo 531121,50 120 dana 03.09.2018 531121,50 120 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o servisiranju motocikala marke BMW
Napomena:

Ugovor o servisiranju motocikala marke BMW.

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
AUTOCENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar 10.09.2018 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum koji je Uprava policije MUP-a KS potpisala sa AUTOCENTROM TOMIĆ d.o.o Mostar
Napomena:

Okvirni sporazum potpisan između Uprave policije MUP-a KS i AUTOCENTRA TOMIĆ d.o.o Mostar.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
AUTOCENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar 13.09.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o redovnom održavanju vozila marke Škoda Octavia u garantnom roku - UP
Napomena:

Ugovor o redovnom održavanju vozila marke Škoda Octavia u garantnom roku.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo 17.09.2018 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum potpisan između Uprave policije MUP-a KS i PORSCHE-a BH d.o.o. Sarajevo
Napomena:

Okvirni sporazum potpisan između Uprave policije MUP-a KS i PORSCHE-a BH d.o.o Sarajevo.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo 17.09.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata
Napomena:

Ugovor o pružanju usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ZODD DIMNJAK Sarajevo 5412,42 30 dana 19.09.2018 5412,42 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja
Napomena:

Ugovor o pružanju usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja.

 

Opis i oznaka po JRJN Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
ITG d.o.o. Sarajevo 5181,28 30 dana 21.09.2018 5181,28 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga servisiranja agregata
Napomena:

Ugovor o pružanju usluga servisiranja agregata.

Opis i oznaka po JRJN