Umjetnička slika "Logorovanje"

Umjetnička slika "Logorovanje" - skica za bojenje - tuš - 1943/44. godina - dimenzije 18 x 28 cm.

"Logorovanje" - skica za bojenje
Mjesto_nestanka_umjetnine: 
Međunarodna galerija portreta Tuzla
Autor: 

Ismet Mujezinović

Vrsta_predmeta: 
Umjetničke slike
Datum_nestanka_umjetnine: 
26.05.2011
Napomena: 
"Napomena: U slučaju korisnih saznanja obavijestiti MUP Kantona Sarajevo, - Operativni centar - 122 ".