Umjetnička slika "Akile O/I"

Umjetnička slika 2Akile O/I" - kombinovana tehnika - 1999. godina - dimenzije 50 x 65 cm.

"Akile O/I" - umjetnička slika
Mjesto_nestanka_umjetnine: 
Međunarodna galerija portreta Tuzla
Autor: 

Regina Korner-Driedrich

Vrsta_predmeta: 
Umjetničke slike
Datum_nestanka_umjetnine: 
26.05.2011
Napomena: 
"Napomena: U slučaju korisnih saznanja obavijestiti MUP Kantona Sarajevo, - Operativni centar - 122 ".