Rana Farrukh

Krivično djelo: 
Prevara iz člana 282. stav 2. KZ F BiH
Nadležni organ potrage: 
Općinski sud Sarajevo
Prezime: 
RANA
Ime: 
FARRUKH
Ime oca: 
Abdul Jabbar
Datum rođenja: 
20.12.1983
Pol: 
Muški
Mjesto rođenja: 
Karači - Pakistan
Napomena: 
"Napomena: U slučaju korisnih saznanja obavijestiti MUP Kantona Sarajevo, - Operativni centar - 122 ".