Izvještaj o radu Uprave policije MUP-a KS - april 2020.