Izvještaj o radu Uprave policije MUP-a KS - januar 2022.