Izvještaj o radu Uprave policije MUP-a KS - juli 2019.godine