Izvještaj o radu Uprave policije MUP-a KS - juni 2020.godine