Izvještaj o radu Uprave policije MUP-a KS - maj 2020.godine