Izvještaj o radu Uprave policije MUP-a KS - septembar 2019.godine