Izvještaj o radu Uprave policije za period januar - septembar 2012. godine