Izvještaj o radu za period januar - septembar 2010. godine

U proteklih devet mjeseci ove godine pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su u skladu sa zakonom izvršavali poslove i zadatke iz svoje nadležnosti.

 

I - KRIMINALITET

 

U periodu januar – septembar 2010. godine, registrovano je 5.440 krivičnih djela, što je za 572 ili 9,5% manje nego u istom periodu prethodne godine.

U 1.402 slučaja, krivična djela su izvršena od strane poznatih izvršilaca i izvršilaca zatečenih u činjenju krivičnog djela, a 4.038 krivičnih djela, prijavljeno je po nepoznatom učiniocu, od kojih je 2.019 naknadno rasvijetljeno.

Tokom izvještajnog perioda, ukupno je rasvijetljeno 3.421 krivično djelo ili 62,9% što je za 1,4% veća rasvjetljenost u odnosu na uporedni period (tabela3.), dok je parametar “stopa otkrivenosti krivičnih djela” u ovom periodu iznosio 55,3% (u istom periodu prethodne godine 53,8%).

Za izvršenje navedenih djela prijavljeno je 2.476 lica, a 1.006 je lišeno slobode (ili 40,6% prijavljenih). Broj prijavljenih lica, u odnosu na uporedni period, manji je za 426 (ili 14,7%), kao i lica lišenih slobode za 102 (ili 9,2%).

 

Uporedni pokazatelji stanja kriminaliteta na području Kantona Sarajevo u periodu

januar – septembar 2010./09. godine prema glavama Krivičnog zakona FBIH-a i KZ BiH-a

KRIVIČNA DJELA

januar-septem. 2010

januar-septem. 2009

uporedba

rasvijetljenost

+ / -

%

broj KD

%

Protiv ustavnog poretka Federacije

0

3

-3

---

0

---

Protiv života i tijela

132

187

-55

-29,4%

128

97%

Protiv slobode i prava čovjeka i građanina

186

218

-32

-14,7%

181

97,3%

Protiv spolne slobode i morala

18

15

3

20%

17

94,4%

Protiv braka, porodice i mladeži

194

205

-11

-5,4%

194

100%

Protiv zdravlja ljudi

131

255

-124

-48,6%

131

100%

Protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa

5

24

-19

-79,2%

5

100%

Iz oblasti poreza

1

1

0

isto

1

100%

Protiv imovine

4.251

4.473

-222

-5%

2.278

53,6%

Protiv okoliša

8

1

7

700%

10

125%

Protiv opće sigurnosti ljudi i imovine

85

96

-11

-11,5%

59

69,4%

Protiv sigurnosti javnog prometa

45

74

-29

-39,2%

42

93,3%

Protiv pravosuđa

25

29

-4

-13,8%

26

104%

Protiv javnog reda i pravnog prometa

269

296

-27

-9,1%

261

97%

Protiv podmić. i kd protiv sl. i druge odgov. dužnosti

13

11

2

18,2%

12

92,3%

Protiv sistema elektronske obrade podataka

1

24

-23

-95,8%

0

0%

Protiv privrede i jed tržišta te KD iz oblasti carina (KZBiH)

11

7

4

57,1%

11

100%

Protiv čovječnosti i vrijednosti zašt. međ. pravom (KZBiH)

0

1

-1

-100%

0

---

ZOSNINPNSP-a (Sl.novine Kantona Sarajevo br.7/07)

2

0

2

---

2

100%

ZONDINOM-a (Sl.novine Kantona Sarajevo br.38/07)

63

92

-29

-31,5%

63

100%

UKUPNO

5.440

6.012

-572

-9,5%

3.421

62,9%

KRIVIČNA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA

 

Tokom izvještajnog perioda prijavljena su 132 krivična djela protiv života i tijela (55 manje u odnosu na isti period 2009. godine), od čega je 128 krivičnih djela ili 97% rasvijetljeno. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili djela iz ove oblasti podneseni su službeni izvještaji protiv 156 lica (82 manje), a 47 je lišeno slobode (44 manje).

Evidentirana su dva krivična djela ubistva iz člana 166. KZ FBiH-a (četiri manje u odnosu na period januar – septembar prethodne godine), jedno ubistvo na mah iz člana 167. KZ FBiH-a (u uporednom periodu nije bilo ovih djela), šest ubistava u pokušaju (pet manje), jedno ubistvo na mah u pokušaju (nije bilo djela), 70 teških tjelesnih ozljeda (10 manje), 45 lahkih tjelesnih ozljeda (24 manje) i sedam učestvovanja u tuči (četiri manje).

Krivična djela ubistva su rasvijetljena i službeni izvještaji dostavljeni nadležnom tužilaštvu, a izvršena upotrebom vatrenog oružja – pištolja, upotrebom noža i premlaćivanjem.. 

Krivična djela ubistvo u pokušaju i ubistvo na mah u pokušaju izvršena su upotrebom vatrenog oružja – četiri puta i upotrebom noža – tri puta.

 

KRIVIČNA DJELA PROTIV SLOBODE I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA

 

Iz ove oblasti evidentirano je 186 krivičnih djela (32 manje) i to: ugrožavanje sigurnosti 180 (24 manje), neovlašteno optičko snimanje – tri, narušavanje nepovredivosti doma – dva (jedno manje) i protupravno lišenje slobode – jedno (jedno manje). Za izvršenje navedenih djela prijavljeno je 181 lice (24 manje), a 29 je lišeno slobode (11 manje). 

 

KRIVIČNA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I MORALA

 

Iz oblasti krivičnih djela protiv spolne slobode i morala prijavljeno je 18 djela (tri više): bludne radnje – pet djela (pet djela manje), silovanje – četiri (isti broj), zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom - četiri (nije bilo djela), spolni odnošaj zloupotrebom položaja u pokušaju – dva djela (nije bilo djela), silovanje u pokušaju, spolni odnošaj s djetetom i upoznavanje djeteta s pornografijom – po jedno djelo.

Za postojanja osnova sumnje da su počinili navedena djela prijavljeno je 13 lica, a 11 je

lišeno slobode

 

KRIVIČNA DJELA PROTIV BRAKA, PORODICE I MLADEŽI

 

U ovoj oblasti registrovana su 194 krivična djela (11 manje), i to: nasilje u porodici – 188 djela (11 manje), izvanbračna zajednica sa mlađim maloljetnikom – tri, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika – dva i izbjegavanje izdržavanja - jedno djelo. Službeni izvještaji podneseni su protiv 190 lica (14 manje) od kojih je 87 lišeno slobode (devet manje).

 

KRIVIČNA DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI

 

Iz oblasti krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, podneseni su službeni izvještaji protiv 138 lica (139 manje), zbog postojanja osnova sumnje da su počinili 131 krivično djelo što je za 124 manje u odnosu na uporedni period i to:

-neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (čl. 238 KZ FBiH)–16 djela (28 manje) i

-posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga (čl.239. KZ FBiH) – 115 djela (96 manje).

Zbog zloupotrebe opojnih droga 76 lica je lišeno slobode (54 manje).

U toku izvještajnog perioda podneseno je 169 zahtjeva za vještačenje NN materije koja asocira na drogu po naređenju nadležnih tužilaca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Takođe s ciljem pronalaženja narkotičkih sredstava izvršen je pretres 99 lica, 64 stana i automobila po usmenim naredbama Opštinskog suda u Sarajevu.

Oduzeta opojna droga u periodu januar – septembar 2010/09. godine

VRSTA OPOJNE DROGE

JANUAR-SEPTEMBAR 2010.GOD.

JANUAR-SEPTEMBAR 2009. GOD.

Marihuana (u gramima)

1.004,351

1.827,578

Marihuana (paketići)

144

178

Marihuana (JOINT - cigarete)

16

15

Heroin (paketići)

48

266

Heroin (u gramima)

6.629,71

3734,717

Speed (paketići)

44

86

Speed (u gramima)

90,193

1222,73

Hašić (paketići)

---

1

Ecstasy (tablete)

47

308,3

Ecstasy (u gramima)

---

60

Cannabis sativa (sjemenke)

---

70

Cannabis sativa (stabljike)

---

24

Kokain (u gramima)

28,361

---

Kokain (paketići)

3

7

Amfetamin (tab.)

---

50

Bloramfetamin (tab.)

---

16

Metadon (tab.)

--

50

Metadon – solucija

2-3 ml

2,3 bočice

“miks masa”

---

340 grama

 

KRIVIČNA DJELA PROTIV PRIVREDE, POSLOVANJA I SIGURNOSTI PLATNOG PROMETA

 

Iz oblasti krivičnih djela protiv „privrede“ prijavljeno je pet djela (19 manje): obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti – tri djela, zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju i obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti u pokušaju – po jedno djelo, za čije izvršenje prijavljeno je šest lica.

Prilikom izvršenja krivičnih djela iz oblasti „privrede“ i krivičnih djela koja su u vezi sa „privrednim kriminalom“, a svrstana su u druge Glave KZFBiH-a i KZBiH-a, i to:

krivotvorenje isprave – 15, prijevara – 11, krivotvorenje novca – 10, nesavjestan rad u službi – četiri, zloupotreba položaja ili ovlasti - tri, davanje dara ili drugih oblika koristi i pronevjera u službi – po dva, posebni slučajevi krivotvorenja isprave, lažno predstavljanje, davanje lažnog iskaza, porezna utaja i prijevara povjeritelja – po jedno djelo, nastupila je materijalna šteta u iznosu od 881.092,83 KM i 15.104,09 €.

 

KRIVIČNA DJELA PROTIV IMOVINE

 

Broj registrovanih krivičnih djela iz ove oblasti čini 78,1% ukupnog kriminaliteta. U periodu januar – septembar 2010. godine registrovano je 4.251 krivično djelo iz ove oblasti što je za 222 djela manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Najbrojnija djela iz ove oblasti su: teške krađe – 2.835 (93 manje), krađe – 602 (10 manje), teška krađa u pokušaju – 139 (19 više), razbojništvo – 314 (33 manje), oštećenje tuđe stvari – 133 (38 manje), prijevara – 64 (37 manje), utaja – 51 (tri manje), itd.

Ukupno je rasvijetljeno 2.278 djela ili 53,6%, što je za 3,7% veća rasvijetljenost u odnosu na uporedni period.

Objekti napada pri vršenju krivičnih djela protiv imovine najčešče su bili automobili, zatim stambeni objekti te prodavnice i poslovni objekti, pri čemu su otuđivana motorna vozila, novac, zlatni nakit, tehnička roba, cigarete, prehrambeni proizvodi, auto-dijelovi, itd.

U prvih devet mjeseci ove godine na području Kantona Sarajevo izvršeno je 669 krivičnih djela teških krađa motornih vozila, od čega su 132 motorna vozila ili 19,7% pronađena i vraćena vlasnicima (od strane policije MUP KS vraćena se 34 vozila, MUP RS-a - 24, policije drugih MUP-ova - devet, 28 uz novčanu nadoknadu, a 37 vozila vlasnici su sami pronašli).

U odnosu na uporedni period broj otuđenih vozila povećan je za 23 ili 3,6%.

Zbog postojanja osnova sumnje da su učestvovali u izvršenju teških krađa motornih vozila nadležnom tužilaštvu podneseni su službeni izvještaji protiv 76 lica (četiri više).

Prijavljeno je 330 „teških“ krivičnih djela protiv imovine (48 manje) i to: razbojništvo – 314 djela (33 manje), razbojništvo u pokušaju – 10 (pet manje broj) i razbojnička krađa – šest (osam manje) djela, od čega je rasvijetljeno 165 djela ili 50%, što je za 5,8% veća rasvijetljenost u odnosu na uporedni period.

U prvih devet mjeseci 2010. godine, službenici policije su podnijeli službene izvještaje Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu protiv 156 lica (pet manje) za koja postoje osnovi sumnje da su počinili krivična djela razbojništva, razbojničke krađe ili razbojništva u pokušaju.

Razbojništva su najčešće činjena na ulici i u poslovnim objektima, a predmeti otuđenja su uglavnom bili mobiteli, novac, nakit i sl. Prema načinu izvršenja, najveći broj razbojništava izvršen je prijetnjom upotrebe ili upotrebom noža, upotrebom fizičke snage i prijetnjom upotrebe pištolja.

Nasilno oduzimanje mobitela direktno se odražava i na broj teških krađa na naročito opasan i naročito drzak način. U ovom periodu evidentirano je 279 djela ove vrste (65 više), od kojih su kontinuiranim operativnim radom na terenu i stalnom opservacijom “kritičnih” lokaliteta, rasvjetljeno 160 ili 57,3%.

Izvršioci su prvenstveno maloljetni delinkventi, višestruki povratnici, koji upotrebom fizičke snage i prijetnjom upotrebe noža otimaju mobitele većinom maloljetnim licima, na ulici, u haustorima, u parkovima, itd. Registrovan je 81 izvršilac ovih djela (jedan manje) od kojih je 68 povratnika (ili 84%), a slobode ih je lišeno 39 (jedan manje).

 

KRIVIČNA DJELA PROTIV OPĆE SIGURNOSTI LJUDI I IMOVINE

 

Iz ove oblasti evidentirano je 85 djela (11 manje), i to: izazivanje opće opasnosti – 69 djela (10 manje), nesavjesno čuvanje pasa i drugih opasnih životinja – 14 (dva manje), teška krivčna djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine – jedno djelo (isti broj djela) i uništenje ili oštećenje važnih privrednih objekata ili javnih naprava – jedno djelo (nije bilo djela), a zbog postojanja osnova sumnje da su ih počinili nadležnom tužilaštvu podneseni su službeni izvještaji protiv 72 lica (tri manje), od čega su 53 povratnika ili 73,6%, a 39 lišeno slobode (četiri više).

KRIVIČNA DJELA PROTIV JAVNOG REDA I PRAVNOG PROMETA

 

U ovoj oblasti u registrovano je izvršenje 269 krivičnih djela (27 manje), od čega se najveći broj odnosi na nasilničko ponašanje - 118 djela (11 manje), krivotvorenje isprave – 51 djela (22 manje) i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija 42 (osam manje). Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili djela iz ove oblasti nadležnom tužilaštvu podneseni su službeni izvještaji protiv 300 lica (39 manje), od kojih je 181 ili 60,3% povratnika.

Takođe, registrovana su 63 krivična djela koja su regulisana Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (29 manje), od strane 67 lica od kojih je 21 lišeno slobode.

 

MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA

 

U periodu januar-septembar 2010. godine, prijavljeno je 126 maloljetnih lica zbog osnova sumnje da su izvršili 338 krivičnih djela. U poređenju sa istim periodom 2009. godine, broj maloljetnih izvršilaca smanjen je za 88 ili 41,1%, a broj krivičnih djela koja su izvršili smanjen je za 132 ili 28,1%. Od ukupnog broja krivičnih djela izvršenih od strane maloljetnika, 232 su iz izvještajnog, a 106 iz ranijeg perioda.

Na osnovu statističkih pokazatelja, stanje maloljetničke delinkvencije u proteklih devet mjeseci 2010. godine, u odnosu na isti period prošle godine, znatno je povoljnije, posebno ako se ima u vidu da je, između ostalog, značajno smanjen broj djela iz oblasti protiv života i tijela (za 13 ili 48,1%).

U strukturi krivičnih djela izvršenih od strane maloljetnih lica, koja su rasvijetljena u periodu januar- septembar ove godine, najbrojnija su djela iz oblasti protiv imovine čija procentualna zastupljenost u ukupnom broju iznosi 80,8%. Među ovim djelima (273), najveći je broj teških krađa (121 ili 44,3%), razbojništava (59 ili 21,6%) i “drskih” krađa (33 ili 12,1%). Kada su u pitanju djela iz oblasti protiv imovine, karakteristično je da je znatno smanjen broj krivičnih djela teških krađa (za 103 ili 46%), dok je procentualno znatno povećan broj “drskih” krađa (za 16 ili 94,1%) i razbojništava (za 21 ili 55,3%). U proteklih devet mjeseci maloljetna lica su prijavljena za izvršenje 14 krivičnih djela iz oblasti protiv života i tijela i to: pokušaj ubistva-jedno djelo, teška tjelesna povreda-osam i lahka tjelesna povreda-pet djela, zatim za osam djela nasilničkog ponašanja i za dva djela napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.

U proteklom periodu protiv tri maloljetna lica podneseni su službeni izvještaji nadležnom tužilaštvu zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, a protiv 11 zbog posjedovanja i omogućavanja uživanja opojne droge. Pažnju zaslužuje podatak da su maloljetna lica nerijetko u posjedu vatrenog oružja, tako da su službenici policije u proteklih devet mjeseci podnijeli službene izvještaje protiv tri maloljetnika zbog posjedovanja i upotrebe automatske puške, protiv dva zbog posjedovanja i upotrebe pištolja i protiv jednog zbog posjedovanja ručne bombe.

 

AKTIVIRANJE MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

U periodu januar-septembar 2010. godine registrovano je10 slučajeva aktiviranja minsko-eksplozivnih sredstava (četiri ili 28,6% manje u odnosu na isti period 2009. godine). Prilikom deminiranja minskog polja smrtno je stradao jedan deminer, dok je drugi lakše povrijeđen, a prilikom namjernog aktiviranja ručne bombe jedno lice  je teško, a dva lakše povrijeđena. U ostalim slučajevima nastupila je materijalna šteta uglavnom na stambenim objektima i motornim vozilima.

Evidentirano je 14 anonimnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama (tri ili 27,3% više u odnosu na isti period 2009. godine), od kojih se sedam odnosilo na škole.

U svim slučajevima obavljen je KDZ pregled i utvrđeno da su dojave bile lažne. Preduzimajući aktivnosti na rasvjetljavanju anonimnih dojava, službenici policije identifikovali su lice (Č.A., rođen 1966. godine, iz Sarajeva) koje je u dva navrata uputilo dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Općinskog suda i protiv njega su podneseni službeni izvještaji nadležnom tužilaštvu zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo iz člana 183 KZ FBiH (ugrožavanje sigurnosti). Takođe, identifikovano je i licekoje je uputilo anonimnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi na stadionu Koševo (J.A.S., rođen 1966.godine) protiv kojeg je podnesen službeni izvještaj nadležnom tužilaštvu zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti (čl. 183 KZ FBiH). 

 

 POŽARI

 

Tokom perioda januar-septembar   2010. godine, na području Kantona Sarajevo registrovana   su 124  požara (31 manje) u kojima su tri lica lica poginula.

Prema statističkim pokazateljima, 50 požara je izazvano namjerno, 24 zbog tehničkih nedostataka, devet je prouzrokovano nehatom, dok uzroci 41-nog požara spadaju u kategoriju ostalih.

Zbog izazivanja požara, nadležnim tužilaštvima je podneseno 30 službenh izvještaja : 23  iz člam 323 KZ FBIH (izazivanje opće opasnosti) i  sedam   iz člana 301 KZ FBiH (paljevina).

 

SAMOUBISTVA

 

Tokom prvih devet mjeseci 2010. godine na području Kantona Sarajevo registrovana su 44 samoubistva (22 ili 100% više), počinjena od strane 37 muškaraca i sedam žena i to na slijedeće načine: vješanjem – 24 puta, upotrebom vatrenog oružja – 13 skakanjem sa visine – pet, utapanjem i bacanjem pod prevozno sredstvo – po jedno.

Starosna struktura počinilaca je slijedeća: preko 50 godina – 26 lica, od 41 do 50 god. – devet, od 31 do 40 god. – pet, do 21 do 30 godina – tri i do 20 godina jedno lice.

 

OSTALE AKTIVNOSTI

 

U prvi devet mjeseci ove godine izdata su 703 odobrenja za nabavku vatrenog oružja i 758 oružnih listova. 

U sklopu aktivnosti na oduzimanju nelegalno posjedovanog oružja i drugih predmeta oduzeto je: 20 puški, 60 pištolja, 17 ručnih bombi, 70 oštrih predmeta (noževi, mačeva, sablje i sl.), 11 boksera, 2.236 kom. municije različitog kalibra, itd.

U periodu januar-septembar 2010. godine organizacione jedinice ovog Ministarstva, u saradnji sa štabovima Civilne zaštite, EUFOR-om, EUPM-om i Oružanim snagama BiH, aktivno su učestvovale u realizaciji akcije ”ŽETVA 2010” s ciljem prikupljanja minsko-eksplozivnih sredstava, oružja, municije i druge vojne opreme. U navedenoj akciji prikupljeno je slijedeće naoružanje:

-          pištolj – četiri komada,

-          puške – četiri kom.,

-          ručne bombe –125 kom.,

-          municija (razna) – 2.436 kom.,

-          mine, trombloni, granate (razne) i sl. – 29 kom., itd.

 

II – JAVNI RED I MIR

 

Zbog raznih oblika narušavanja javnog reda i mira službenici policije su u proteklih devet mjeseci 2010. podnijeli ukupno 5242 prekršajna naloga izahtjevaza pokretanje prekršajnog postupka (naloga-3458, zahtjeva-1784), što u odnosu na isti period 2009. godine predstavlja povećanje za 816 ili 18,4%. Prekršajne sankcije preduzete su protiv5729 lica(766 ili 15,4% više). Od ukupnog broja  prekršajnih naloga i zahtjeva, 4696 ili 92,1% odnosi se na prekršaje utvrđene Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira, a 546 ili 7,9% na prekršaje utvrđene Odlukom općinskih vijeća o javnom redu i miru.

Povećanje broja prekršajnih sankcija rezultat je pojačanih preventivnih i represivnih aktivnosti koje su službenici policije MUP-a Kantona Sarajevo u proteklih devet mjeseci 2010. godine preduzimali na realizaciji Akcionog plana “Održavanje povoljnog stanja javnog reda i mira i preventivnog djelovanja na sprečavanju maloljetničke delinkvencije na području Kantona Sarajevo”, kao i drugih planova policijskih stanica i smjernica koje se sprovode u cilju sprečavanja svih oblika narušavanja javnog reda i mira.

U sklopu ovih aktivnosti i stalnog prisustva na terenu, u proteklim mjesecima, između ostalog, vršeni su obilasci ugostiteljskih objekata i sportskih kladionica u saradnji sa inspektorima Tržišno-turističke i ugostiteljske inspekcije i inspektorima Porezne uprave Kantona Sarajevo, a takođe, preduzimane su aktivnosti na sprečavanju neovlaštene ulične prodaje kupona za gradski prevoz, na zaštiti putnika i osoblja preduzeća KJKP GRAS, na sprečavanju i sankcionisanju prekršaja koji se čine prosjačenjem i dr.

 

Tabelarni pregled strukture prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za koja su uručeni prekršajni nalozi i podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka za period januar-septembar 2010./ 2009.godina

 

STRUKTURA PREKRŠAJA

januar-septembar 2010.

januar-septembar

 2009.

uporedba

jan.-sep.10/09

UKUPNO NALOGA I ZAHTJEVA

5242

4426

+816 ili 18,4%

UKUPNO LICA

5729

4963

+766 ili 15,4%

Prekršaji iz Zakona o prekršajima protiv JRiM:

4696

3996

+700 ili 17,5%

-Tuče i fizički napadi

808

785

+23 ili 2,9%

-Naročito drsko ponašanje

754

769

-15 ili -2%

-Odbijanje naređenja i omalov. služb. policije

377

406

-29 ili -7,1%

-Svađa, vika, nepristojno ponašanje

145

110

+35 ili 31,8%

-Neovlaštena upotreba oružja

0

7

-7 ili -100%

-Paljenje petardi

11

18

-7 ili -38,9%

-Prosjačenje

1964

1072

+892 ili 83,2%

-Ostali prekršaji iz Zakona o prekrš. protiv JRiM

637

829

-194 ili -23,4%

Prekršaji prema Odluci OV o JRiM

546

430

+116 ili 27%

 

 

III - SIGURNOST SAOBRAĆAJA

 

U periodu januar-septembar 2010 godine, stanje sigurnosti saobraćaja karakteriše smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, broja nezgoda sa materijalnom štetom i sa nastradalim licima. Smanjen je broj povrijeđenih, a povećan broj poginulih lica.

Registrovane su 6.904 saobraćajne nezgode (423 ili 5,8 % manje), 6.330 sa materijalnom štetom (306 ili 4,6 % manje) i  574   sa nastradalim licima (117 ili 16,9 % manje).

U naselju je registrovano 6.527 saobraćajnih nezgoda (15 sa poginulim, 496 sa povrijeđenim licima i 6.016 sa materijalnom štetom), a van naselja 377 nezgoda (tri sa poginulim, 60 povrijeđenim licima i 314 sa materijalnom štetom).

 

Registrovane su 1.174 saobraćajne nezgode na raskrsnicama u naselju, 60 na raskrsnicama van naselja, devet na pješačkom prelazu, devet na prelazu preko željeznike pruge, osam na mostu, pet na nadvožnjaku, tri na podvožnjaku, tri u tunelu i 5.633 saobraćajne nezgode čije se karakteristike ubrajaju u kategorij uostalih.

 

Uporedni pokazatelji stanja sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar –septembar 2010/2009.godina

 

2010

2009

+ - %

UKUPNO SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

6.904

7.327

- 423 ili 5,8 %

Saobraćajne nezgode sa nastradalim licima

574

691

- 117 ili 16,9 %

Saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom

6.330

6.636

- 306 ili 4,6 %

POGINULO LICA

23

16

+ 7 ili 43,7 %

- vozači

9

5

+ 4 ili 80 %

- putnici

7

4

+ 3 ili 75 %

- pješaci

7

7

isto

POVRIJEĐENO LICA

730

922

- 192 ili 20,8 %

- vozači

308

392

- 84 ili 21,4 %

- putnici

229

302

- 73 ili 24,2%

- pješaci

193

228

- 35 ili 15,3 %

 

Tokom perioda januar- septembar   2010. godine, u saobraćajnim nezgodama na području Kantona Sarajevo 753   lica su nastradala (185 ili 19,7 % manje).   Dvadeset tri lica su poginula   (sedam ili 43,7 % više), dok je 730 lica povrijeđeno   (192 ili 20,8 % manje),   112 teže i 618 lakše.

Među poginulim licima, devet je vozača (četiri više), sedam putnika (tri više)   i sedam pješaka (isto kao u uuporednom periodu).

Devet   vozača poginulo je u saobraćajnim   nezgodama koje su se dogodile na području općina: Novo Sarajevo – dva (u Ulicama Put mladih muslimana i B. M. Selimovića),   Ilidža – dva (u Ulici Rakovička cesta i u naselju Plandište), Hadžići – dva (oba na na magistralnom putu M 17), Stari Grad – jedan (u Ulici Baruthana),   Novi Grad- jedan (u Ulici VII Transverzala) i Vogošća – jedan (na magistralnom putu Sarajevo-Zenica - u mjestu Krivoglavci). 

Sedam putnika poginulo je u saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile na području općina: Hadžići – tri (sva tri na magistralnom putu M 17),  Ilijaš -dva (na auto-putu Sarajevo – Visoko - u mjestu Moševačka i na magistralnom putu M 18 – u mjestu Stupe), Novo Sarajevo – jedan (u Ulici B. M. Selimovića) i Vogošća – jedan (na magistralnom putu M 18, u mjestu Gora).

Sedam pješaka poginulo je u saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile na području općina: Novo Sarajevo - četiri (u Ulicama Olovska, Zmaja od Bosne, B. M. Selimovića i Ferde Hauptmana),   Ilidža – dva   (na magistralnom putu M 17 – u mjestu Binježevo i u Ulici Rakovička cesta) i Centar – jedan (u Ulici M. Tita).

Iz statističkih podataka se može zaključiti da je tokom perioda januar-septembar 2010. godine, najviše lica poginulo na magistralnom putu M 17 – ukupno šest. Među poginulim licima su tri putnika, dva vozača i jedan pješak.

Takođe, broj poginulih lica se posljednjih mjeseci naglo povećao,   što potvrđuje podatak da je   tokom posljednja tri mjeseca   poginulo više lica nego tokom prvih šest mjeseci tekuće godine. Naime, u periodu juli- septembar 2010. godine poginulo je ukupno 12 lica,   dok je tokom prvog polugodišta poginulo 11 lica.

Od ukupno 730  povrijeđenih lica, najbrojniji su vozači – 308 (84 manje), zatim putnici – 229 (73 manje) i pješaci   - 193 (35 manje).

Kada je u pitanju stepen povreda, 38 vozača je zadobilo teže, a 270   lakše povrede. Dvadeset šest putnika je teže, a 203 putnika   lakše povrijeđena, dok je 48 pješaka teže, a 145 pješaka   lakše povrijeđeno.

 

Uzroci saobraćajnih nezgoda

 

Osim ostalih uzroka (5.684), koji su za posljedicu imali sedam poginulih i 400 povrijeđenih   lica, najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda bili su: neprilagođena brzina – 1.034 (16 lica poginulo i 275 povrijeđeno) i uticaj alkohola – 174 (53 lica povrijeđena). Klizav put izazvao je sedam, a odron na putu dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. Neispravan uređeja za kočenje je izazvao dvije saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice povrijeđeno, dok je neispravan uređaj za upravljanje izazvao jednu saobraćajnu nezgodu sa jednim povrijeđenim licem 

U sklopu redovnih aktivnosti, službenici policije su u periodu januar-septembar    2010. godine, kontrolisali   ukupno 205.060 vozila (6.760 više), 75.727 lica u vozilima     (12.096   manje), izvršili pregled 5.818 vozila (8.839   manje) i 4.286 lica u vozilima (14.019   manje).

 Zbog tehničke neispravnosti, iz saobraćaja je    isključeno 212   vozila (48 više), 3.991 vozač je zatečen da upravlja vozilom pod dejstvom alkohola (335 više), 9.666 bez korištenja sigurnosnog pojasa (239 manje), 1.642 bez položenog vozačkog ispita (219 više), a 1.852   vozača su   učestvovala   u saobraćaju sa vozilom bez važeće registracije (467   više).

Zbog kršenja propisa iz oblasti sigurnosti saobraćaja uručen je 103.531 prekršajni nalog vozačima (1.406 više), podneseno 2.826   zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka (259 manje) i registrovano 45    krivičnih   djela zbog ugrožavanja sigurnosti javnog prometa (29   manje).

 

 

 

 

 

AKTIVNOSTI SLUŽBENIKA POLICIJE PO PITANJU SAOBRAĆAJA U MIROVANJU I KONTROLE PJEŠAKA ZA JANUAR - SEPTEMBAR 2010. GODINE

 

Tokom perioda januar-septembar 2010. godine, pripadnici Uprave policije su uručili 30.153 prekršajna naloga vozačima koji nisu poštivali saobraćajne propise prilikom parkiranja, što je za   2.603 manje u odnosu na isti period prošle godine, upozorili su 3.691-nog vozača (30 manje), a specijalnim vozilom „pauk“ premjestili su 1.208 vozila (238 manje). Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nije bilo.

U izvještajnom periodu, upozorena su 993 pješaka (35 više) i uručen 2.861 prekršajni   nalog pješacima (966 više). Podnesen je jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ( u uporednom periodu nijedan).

 

IV - ZAKONITOST U RADU

 

U periodu januar- septembar   2010. godine, registrovano je 18   napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti (četiri manje ). U napadima su učestvovala 23 lica koja su lišena slobode, među kojima je jedan maloljetnik.

U 54   slučaja upotreba sredstava prinude je od strane Policijskog komesara ocijenjena kao opravdana, dok je u dva slučaja (upotreba fizičke snage, policijske palice i sredstava za vezivanje ocijenjena kao neopravdana.

 Tokom   perioda januar-septembar   2010. godine,   podneseno je   120     predstavki   na rad službenika policije (27 manje). Postupano je po 37    predstavki   iz ranijeg perioda, tako da je tretirano    ukupno   157   predstavki (36 manje).

Okončano je 130 unutrašnjih istraga, među kojima su 49   neosnovanih, u 44 slučaja nije bilo dovoljno dokaza, u 25 slučajeva žalbe su osnovane,   u osam slučajeva stranka je odustala od žalbe i u četiri slučaja istraga je obustavljena zbog zastare.

 Takođe, Ured za pritužbe javnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je zaprimio 150 žalbi za koje je donesen zaključak da su neosnovane, odnosno da nemaju osnova za otvaranje unutrašnje istrage i za preliminarne provjere.

 

V - RAD POLICIJE U ZAJEDNICI

 

U sklopu rada policije u zajednici (RPZ), u perodu januar-septembar 2010. godine preduzimane su sljedeće aktivnosti:

-održano je 264 sastanaka sa građanima i 41 stručno predavanje iz RPZ građanima;

- preduzimane su odgovarajuće aktivnosti u 161 projektu; 

-uručeno je 12.516 plakata, brošura i propagandnih materijala;

-održano je 139 predavanja u osnovnim i srednjim školama;

-postavljeno je 435 Info tabli u općinama, mjesnim zajednicama i školama i 66

 u organizacionim jedinicama;

-organizovano je i održano 15 javnih tribina.

U realizaciji “Rada policije u zajednici” bilo je uključeno 155 organizacija i institucija, 3.900 građana, te 353 službenika policije.

Održavani su sastanci sa delegacijama Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) na temu proširenja RPZ policajaca i njihove obuke, izrade priručnika RPZ i njihove podjele i nastavka dalje realizacije RPZ, te sa delegacijom UNICEF-a u dijelu RPZ projekta SPIS-jačanje socijalne zaštite inkluzije djece u BiH.

U sklopu navedenih aktivnosti, u junu i septembru mjesecu ove godine organizovane su studijske posjete Švicarskoj u cilju daljeg obučavanja policijskih službenika angažovanih u oblasti RPZ. Na ovu obuku je bilo upućeno 30 službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo

 

 

Sarajevo, 21.10.2010.godine