Odjeljenje za razvoj načela, procedura, standarda i zaštitu tajnih podataka

Odjeljenje za razvoj načela, procedura, standarda i zaštitu tajnih podataka

Adresa: Envera Šehovića broj 13
Tel: 033 663 711
Fax: 033 286 824
E-mail:razvojnacela@mup.ks.gov.baLokacijan: