3. Policijska uprava

 

Adresa: Zmaja od Bosne 15
Tel:033 283 303, 033 283 304
Fax: 033 286 862
E-mail: pu3@mup.ks.gov.ba 

 

 

Lokacijan: