Uprava policije

POLICIJSKI KOMESAR

 

Ured policijskog komesara   

Sektor uniformisane policije

Sektor kriminalističke
policije

Sektor za policijsku
podršku 

Sektor za pravne, kadr, log.posl.eduk. i analitiku

Sektor za materijalno finansijske poslove

Jedinica za profesionalne standarde

 

Odjeljenje za odnose s javnošću  

Operativni centar

Odj.za privredni kriminal 

Jedinica za spec. podršku 

 

Odj. za prav., kadr.,log. posl. i edukaciju  

Odj.za mat. opr. i komer. poslove 

Odj. za unutr. kontrolu 

 Odjeljenje za edukaciju

 Odj. za unutr. nadzor, koordin. i usmjeravanje

Odj. za krvne, seksualne delike i ratne zločine 

Jedinica za podršku 

Odj.za analit., planir. i evid. 

Odj. za finan. knjigov.posl. 

Odj.za razvoj nač.proc. i stan. i zašt.taj.podat. 

 

Odj. za saob. istrage

Odj. za imovinske delikte

 

 

Auto-servis

 

 

Odjeljenje za KZ

Odj. za borbu prot.zloup.opoj.
droga

 

 

 

 

 

 

Jedinica za saobr.

 

Krim.-obavještajna jedinica

 

 

 

 

 

 

Jedinica za osigur. objekata i zadrž. osoba liš. slobode

Odj. za krim.tehniku i forenziku

 

 

 

 

 

Odjeljenje za videonadzor

Odjeljenje za KDZ

 

 

 

 

 

Prva PU

Druga PU

Treća PU

Četvrta PU

Peta PU

Šesta PU

Sedma PU

P.S. Stari Grad

P.S. Centar

P.S.Novo Sarajevo

P.S. Novi Grad

P.S. Ilidža

P.S. Hadžići

P.S. Ilijaš

OKP Stari Grad

OKP Centar

OKP N. Sarajevo

P.S. Dobrinja

OKP Ilidža

P.S. Trnovo

P.S. Vogošća

 

 

 

P.O. Rajlovac

 

OKP Hadžići i
Trnovo

P.O. Srednje

 

 

 

OKP Novi Grad

 

 

OKP Ilijaš

 

 

 

 

 

 

 

OKP Vogošća

 

PrilogVeličina
PDF icon organizaciona_shema_mup_ks.pdf505.41 KB