5. Policijska uprava

Adresa: Samira Ćatovića Kobre br. 1

Tel: 033 234 261
Tel: 033 664 993
Fax: 033 407 290

E-mail:pu5@mup.ks.gov.ba