2011 - april - III PU

Izuzetno je zadovoljstvo upoznati se sa radom RPZ policajaca našeg Ministarstva, kada se uzme u obzir sav entuzijazam i ozbiljnost kojim oni pristupaju izvršenju i ovog dijela svojih obaveza, kao i očigledni efekti takvog načina rada. Tako su i u proteklom mjesecu RPZ policajci Treće PU imali mnogo zapaženih aktivnosti, a kao posebno priznanje stigao je i poziv menadžmenta O.Š. „Meša Selimović“, na svečanost povodom dana škole, na kojoj su naše kolege bili posebni gosti. Da bi uzvratili poziv, a i da bi obradili temu „Djeca u saobraćaju“, RPZ policajci su pozvali učenike pomenute osnovne škole u posjetu PS Novi grad, te je tom prilikom obrađena tema o saobraćaju, sa posebnim osvrtom na način prelaženja ulice koja je regulisana svjetlosnim saobraćajnim znacima i na pješačkom prelazu bez semafora. Pored toga učenici su obišli prostorije PU i službena vozila što je za njih bilo posebno zanimljivo i uzbudljivo iskustvo.

U okviru redovnih aktivnosti na realizaciji projekta „Rad policije u zajednici“, u posjeti PS Novi grad su bili i štićenici UG „Radost života“ zajedno sa roditeljima i predstavnicima Udruženja. Sa gostima je obrađena tema „Edukacija osoba sa intelektualnim poteškoćama – kako prepoznati nasilje, zaštititi se i način prijavljivanja nasilja „. Prisutnima su podijeljene pištaljke sa natpisom „Rad policije u zajednici“, a u cilju alarmiranja okoline ako se nađu u opasnosti i brošura-letak „Stop međuvršnjačkom nasilju“, u kojem se nalaze opisane moguće ispravne reakcije na eventualne akte nasilja. I njima je također omogućen obilazak prostorija i razgledanje službenih policijskih vozila.

RPZ policajci policajci III PU su učestvovali na seminaru „Marketing sigurnosti“, održan početkom maja mjeseca na Ilidži, a u organizaciji Švicarske agencije za razvoj i saradnju – SDC. Na seminaru je prezentiran jedan od problema u realizaciji projekta „Rad policije u zajednici“ , kao i način njegovog prevazilaženja, te su na taj način dali svoj doprinos uspješnoj realizaciji tema na seminaru.

Sarajevo, 12.05.2011. godine