2011 - avgust - PS Vogošća

U avgustu 2011. godine, RPZ policajac PS Vogošća, je u saradnji sa SOS „Dječija sela Bosne i Hercegovine“, dao punu podršku realizaciji projekta „SUPERBUS“, a koji se provodio na području koje pokriva PS Vogošća, tačnije na području Semizovca. Druženje učenika u okviru realizacije pomenutog projekta i kampanje „Rad policije u zajednici“, odvijao se u dvorištu i objektu O.Š. „Porodice ef. Ramić“.

Uz menadžment osnovne škole i RPZ policajca, druženju su prisustvovali i predstavnici Centra za socijalni rad Vogošća, što je iskorišćeno za dogovaranje zajedničkog djelovanja službenika policije zaduženih za realizaciju kampanje „Rad policije u zajednici“ i predstavnika socijalne službe općine Vogošća, u slučajevima gdje je zajedničko djelovanje neophodno. Također, dogovorena je i realizacija više zajedničkih aktivnosti, a sve u cilju preventivnog djelovanja na sprečavanju društveno neodgovornih i opasnih ponašanja među učenicima područnih osnovnih i srednjih škola.