2011 - avgust-septembar - IV PU

Period koji je iza nas pripadnici Četvrte policijske uprave, PS Ilidža i PS Hadžići, a koji su zaduženi za realizaciju projekta „Rad policije u zajednici“ , su iskoristili da nastave saradnju sa predstavnicima lokalne zajednice na svim nivoima, sa stanovništvom i najmlađim članovima naše zajednice, učenicima osnovnih škola.

Tako su u avgustu mjesecu osmišljene i realizirane akcije „uklanjanje otpada sa javnih površina“ i „uklanjanje neregistriranih vozila sa javnih površina“, a u cilju stvaranja povoljnijih životnih uslova i čistijeg okruženja.

Imajući u vidu sezonu godišnjih odmora, na području PS Hadžići je provedena kampanju „Siguran dom“ i u sklopu kampanje je podijeljeno oko 500 informativnih letaka edukativnog sadržaja, kojim se građanima sugeriše potreba i načini najbolje zaštite svojih kuća i stanova od provala. U Centru za socijalni rad općine Hadžići održan je sastanak sa predstavnicima Općine i socijalnim radnicima, a povodom predstojećih aktivnosti na realizaciji projekta „Sprečavanje eskaliranja sukoba“. Zatim su posjetili porodicu Ramović i uručili im paket sa namirnicama.

Povodom početka nove školske godine RPZ policajci pomenutih policijskih stanica su obišli osnovne škole na svom području i zaželjeli učenicima sretan početak školske godine, a prvačićima dali obećanje da će učiniti sve da njihov put od kuće do škole bude potpuno bezbjedan.

I iako je prethodni period obilježen sezonom godišnjih odmora, to se nije odrazilo na angažman naših RPZ policajaca, koji su vrijedno radili na realizaciji našeg zajedničkog projekta, te postigli rezultate vrijedne pažnje i poštovanja.