2011 - Didaktički kurs za visoke instruktore rukovođenja

U sklopu provođenja redovnih aktivnosti na realizaciji kampanje „Rad policije u zajednici“, a u saradnji sa predstavnicima Švicarske agencije za razvoj i saradnju – SDC, održan je „Didaktički kurs“ za buduće visoke instruktore za rukovođenje Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Kurs je održan u periodu od 17. do 19.10.2011. godine u hotelu „Hollywood“ na Ilidži. Odabir tema na kursu, kao i metodologija njihove prezentacije, koja je podrazumijevala interaktivno učešće u predavanjima, rezultirali su vrlo kvalitetnim radom i diskusijama, što je bio i zajednički zaključak predavača i polaznika kursa po njegovom završetku.

Uspješno učešće i pohađanje kursa na kraju je i verificirano, tako da donosimo i nekoliko fotografija sa dodjele certifikata policijskim službenicima koji su, na taj način, dodatno podigli nivo svoje stručnog i profesionalnog usavršavanja.

U isto vrijeme, predstavnici Švicarskog SDC-a, su posjetili PS Centar i PS Novi Grad, radi implementacije zaključaka sa radionice koja je održana u Sarajevu, u maju 2011. godine. Naime, radi se o problemima koje su predstavnici pomenutih policijskih stanica prezentirali na radionici i prijedlozima za njihovo prevazilaženje. Kolege iz PS Centar su prezentirali problem pijace „Ciglane“, a kolege iz PS Novi Grad, problem nasilja i džeparenja na autobuskim i tramvajskim stajalištima.

Sastanci sa kolegama iz Švicarske su planirani i održani 17. i 18.10.2011. godine, te je izvršena zajednička procjena rješavanja problema po principu marketinga bezbjednosti, te je dogovorena daljnja saradnja i razmjena iskustava iz ove oblasti, a čija je implementacija posebno pogodna u okviru realizacije kampanje „Rad policije u zajednici“.