2011 - juni - II PU

Ilustrirani članci koji govore o aktivnosti pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo na provođenju kampanje „Rad policije u zajednici“ postaju sve redovniji zahvaljujući svakodnevnoj aktivnosti RPZ policajaca u policijskim upravama našeg Ministarstva. Tako da ćemo se i u nastavku ovog teksta ukratko upoznati sa djelovanjem naših kolega na terenu u mjesecu Junu, te se uvjeriti da su oni i u ovom periodu ostvarivali svakodnevne kontakte sa građanima, predstavnicima Općine, mjesnih zajednica, porodičnog Savjetovališta, obilazili osnovne i srednje škole obrađujući sa učenicima teme iz kampanje „Civilna hrabrost“, sigurnost u saobraćaju itd., a sve to propraćeno lijepim i prigodnim fotografijama.

RPZ policajci su u periodu od 25.05. – 25.06.2011. godine učestvovali na priredbi u O.Š. „Velešićki heroji“, te nakon toga nastavili druženje sa učenicima škole podijelivši im pri tome CD-ove sa učešća učenika škole u emisiji „Kike-tike tačke“ i prigodne poklone.

Sa učenicima sedmog razreda Osnovne škole „Grbavica 2“ su posjetili Policijsku akademiju na Vracama i nakon obilaska objekata upoznali učenike sa načinom na koji se postaje policijskim službenikom.

U saradnji sa ostalim RPZ policajcima i koordinatorom RPZ policije u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, uzeli su učešće i dali puni doprinos uspješnom održavanju „Kidds festivala“ na sarajevskoj Zetri, te sa učenicima IV razreda Osnovne škole „Grbavica 1“, uradili završni test u procesu provođenja kampanje „Civilna hrabrost“.

Na kraju ovog kraćeg mjesečnog raporta RPZ policajaca Druge policijske uprave, veoma važno je napomenuti da je njihov rad zapažen i u sredini u kojoj djeluju, tako da su za doprinos i saradnju sa lokalnom zajednicom dobili zahvalnice načelnika Općine Novo Sarajevo, što svakako ide u prilog svemu do sada rečenom i učinjenom kada je riječ o kvalitetu rada i angažovanju RPZ policajaca Druge policijske uprave.

Sarajevo, 05.07.2011. godine