2011 - juni - PS Ilidža

U ovom mjesecu najvažnija aktivnost RPZ policajaca IV PU – PS Ilidža, bila je posjeta i obilazak Centra za mlade „Spajalica“. Posjeta je protekla u veoma ugodnom druženju sa djecom i omladinom, a tom prilikom je domaćinima uručen promotivni materijal koji se odnosi na realizaciju projekta „Civilna hrabrost“. Također, učenicima koji pohađaju „ Školu prijateljstva“, je održano predavanje i izvedena vježba u okviru pomenutog projekta .

Pored pomenutih aktivnosti, RPZ policajci su izvršavali i svoje redovne aktivnosti u okviru realizacije projekta „Rad policije u zajednici“, a to je stalni obilazak osnovnih i srednjih škola, ostvarivanje svakodnevnih kontakata sa učenicima i nastavnicima u školama, posjeta i obilazak mjesnih zajednica, Centra za socijalni rad i kontakti sa nadležnim općinskim službama, a sve u cilju što kvalitetnije realizacije projekta za koji su zaduženi, te daljem poboljšanju ukupnih odnosa i saradnje sa građanima, što će u konačnici bez sumnje rezultirati i poboljšanjem ukupne sigurnosne situacije na terenu.

I RPZ policajci PS Hadžići su u proteklom periodu radili na realizaciji projekta „Rad policije u zajednici“. Tako su bili domaćini učenicima O.Š. „9. maj“ iz Pazarića i O.Š. „Hilmi ef. Šarić“ iz Tarčina prilikom njihove posjete „Kidds festivalu“. Učenici su se skupa sa RPZ policajcima družili sa ostalim učesnicima i posjetiocima Festivala, te tako proveli nezaboravan dan na sarajevskoj Zetri.

Također su prisustvovali i obilježavanju dana škole „Hilmi ef. Šarić“ iz Tarčina, te je i ta prilika iskorištena za ostvarivanje korisnih kontakata sa građanima, učenicima, te menadžmentom škole, a sve u cilju daljeg produbljivanja i poboljšanja saradnje sa svim subjektima koji mogu povoljno utjecati na realizaciju projekta „Rad policije u zajednici“.

Sarajevo, 06.07.2011. godine