2011 - juni - PS Ilidža

I ovaj period su RPZ policajci PS Ilidža obilježili svojim redovnim, ali i posebnim aktivnostima u sklopu realizacije projekta „Rad policije u zajednici“. Tako su naše kolege posjetili O.Š. „El-manar“ i tom prilikom održali predavanje na temu „Djeca u saobraćaju“, te zanimljivo druženje iskoristili da upute djecu kako se ponašati u saobraćaju, posebno na putu od kuće do škole. Učenicima su pokazali i opremu sa kojom rade, te odgovarali na mnogobrojna pitanja.

Svoj doprinos realizaciji projekta „Rad policije u zajednici“ RPZ policajci iz PS Ilidža, dali su i tokom održavanja „Kids festivala“ održanog u „Zetri“, a kao dio tima koji je predstavljao MUP Kantona Sarajevo.

Naredni period, koji će obilježiti i početak nove školske godine, nosi i nove obaveze za naše kolege RPZ policajce, tako nema sumnje kako će i tim obavezama oni odgovoriti na pravi način.