2011 - maj - II PU

Ni mjesec maj nije prošao bez zapaženih aktivnosti RPZ policajaca iz Druge policijske uprave. I u ovom periodu su organizovana druženja, predavanja, biciklističke utrke i učešće u tematskim TV emisijama. Ali, krenimo redom.

Nakon ostvarenih kontakata sa nadležnim službama iz općine Novo Sarajevo i dogovorenog rasporeda zajedničkih aktivnosti, naše kolege RPZ policajci radili su prije svega na edukaciji predškolske i školske iz različitih oblasti, a poseban akcenat je stavljen na poznavanje saobraćajnih propisa, znakova te ponašanja pješaka- djece u saobraćaju. Tom prilikom obavljena je i priprema ekipe O.Š. „Hrasno“ za općinsko takmičenje iz pomenute oblasti, a sa učenicima VI i VII razreda iste škole, realizirano je i predavanje na temu „Rizično ponašanje i mladi u sukobu sa zakonom“.

Također je u saradnji sa kolegama iz Sektora krim. policije MUP-a Kantona Sarajevo, učenicima I razreda Srednje elektroenergetske škole, realizovana tema „Maloljetnička delikvencija“.

U dva navrata, 15.05. i 19.05.2011. godine, RPZ policajci su učestvovali u emisijama „Zabava i znanje“ i „Dobro jutro“, zajedno sa djecom iz vrtića „Kekec“ i O.Š. „Malta“ i potrudili se da tom prilikom na najbolji način objasne djeci kako najsigurnije preći ulicu.

Zatim su uslijedile aktivnosti na organizaciji brdske biciklističke utrke na brdu Hum, te su policajci u saradnji sa općinom Novo Sarajevo, prevezli učesnike i potrebnu opremu na start utrke.

Naravno, ovo ne znači i jedini angažman policije u realizaciji projekta „Rad policije u zajednici“. RPZ policajci vrše stalne obilaske školskih i predškolskih ustanova, Centra za socijalni rad, te u neposrednom kontaktu sa zaposlenim i djecom pokušavaju pomoći u rješavanju svih problema sa kojima se učenici i njihovi nastavnici susreću tokom nastavnog procesa.

Sarajevo, 30.05.2011. godine