2011 - maj-juni - PS Vogošća

I ovaj period su RPZ policajci PS Vogošća obilježili svojim redovnim, ali i posebnim aktivnostima u sklopu realizacije projekta „Rad policije u zajednici“. Tako su naše kolege bili gosti svečanosti obilježavanja dana škole u O.Š. „Zahid Baručija“ i O.Š. „Mirsad Prnjavorac“, te im je tom prilikom uručena i zahvalnica za angažman na polju poboljšanja ukupne bezbjednosne situacije na području koje pokriva PS Vogošća.

Također, RPZ policajci su propratili odlazak učenika III razreda O.Š. „Zahid Baručija“ u Šabiće, a u sklopu realizacije jedinke iz nastavnog plana i programa „škola u prirodi“.

Za očekivati je i u narednom periodu, posebno u vrijeme početka nove školske godine, da kolege zadužene za realizaciju ovog projekta nastave vrijedno raditi u cilju postizanja još boljih rezultata na ovom polju