2011 - maj - PS Ilidža

U svjetlu prethodnih aktivnosti u Upravi policije i cijelom Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te posjeta i razgovora sa međunarodnim organizacijama i njihovim predstavnicima od kojih su najznačajniji oni sa predstavnicima Švicarskog SDC-a, kampanja „Rad policije u zajednici“ je prerasla u stalni projekat i stalnu, vrlo značajnu aktivnost pripadnika policije ovog Ministarstva, čiji značaj svakim danom postaje sve veći. Tom trendu rasta važnosti i značaja ovog projekta kontinuirano daju doprinos i RPZ policajci Četvrte policijske uprave, odnosno PS Ilidža i PS Hadžići. Tako su i u ovom mjesecu oni nastavili svoj rad na terenu sa građanima, a ovom ćemo prilikom pomenuti i prigodnim fotografijama ilustrirati neke od njih.

Tako su RPZ policajci prisustvovali obilježavanju Dana osnovnih škola općine Ilidža, čija je centralna manifestacija održana u multimedijalnoj sali Općine i na kojoj su u prigodnom programu bile zastupljene sve škole, te su dodijeljene diplome za učenike generacija osnovnih škola.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti RPZ policajci su održali i niz sastanaka sa predstavnicima Mjesnih zajednica na području Općine. Tom prilikom je analizirana trenutna bezbjednosna situacija u mjesnim zajednicama i problemi sa kojima se građani susreću, te načinima na koje se ti problemi iz djelokruga rada Ministarstva mogu prevazići.

Ovog mjeseca je izvršen obilazak i posjeta romske populacije, te su i sa predstavnicima Roma obavljeni razgovori na temu njihove bezbjednosti, problema sa kojima se susreću i načinima prevazilaženja tih problema.

I na kraju, realizovana je akcija u sklopu kampanje „Voli život – poštuj pravila“, koja se tiče prevencije smanjenja velikog broja saobraćajnih nezgoda, te su tom prilikom podijeljeni leci vozačima sa ciljem buđenja svijesti o poštivanju pravila u saobraćaju.

Sve ove aktivnosti su propraćene prigodnim fotografijama, kao vizualnim svjedocima onoga što naši RPZ policajci rade na terenu, što je vidljivo i u ovoj informaciji.

Sarajevo, 10.06.2011. godine