2011 - novembar - I PU

Cijeli prethodni mjesec RPZ policajci PS Centar su bili veoma aktivni u realizaciji projekta „ Rad policije u zajednici“ , tako da su pored onih redovnih poslova obilaska terena, stalnih kontakata sa predstavnicima škola, mjesnih zajednica i Centra za socijalni rad, održali niz korisnih predavanja učenicima, te prisustvovali manifestacijama koje su škole organizovale različitim povodima. Ovdje ćemo pomenuti neka od tih predavanja i druženja.

Tako su 02.11.2011. godine na poziv direktorice O.Š. „Safvet-beg Bašagić“, kao gosti, prisustvovali svečanosti dobivanja statusa „Eko škole“ i svojim prisustvom uveličali ovu značajnu manifestaciju. Tom prilikom je dogovoreno i prisustvo RPZ policajaca nastavi, kao posebno dobrih prijatelja tamošnjih prvačića, tako da su nekoliko dana kasnije i oni pohađali nastavu iz predmeta „Moja okolina“, učestvovali u predavanjima i odgovarali na mnogobrojna pitanja veselih i radoznalih učenika.

Dva dana kasnije, u skladu sa ranijim dogovorom, su u O.Š. „Hasan Kikić“, održali učenicima prvih razreda predavanje na temu „Djeca u saobraćaju“, sa posebnim akcentom na bezbjednost pješaka u saobraćaju. Po završetku predavanja djeci su podijeljene prigodne bojanke koje je pod naslovom „Dijete u saobraćaju“ štampao BIHAMK.

Predavanje na istu temu je 09.11.2011. godine održano i u O.Š. „Vladimir Skarić“, a nakon predavanja je organizirano i druženje policajaca sa prvačićima koji su tom prilikom, isto kao i njihovi vršnjaci u O.Š. „Hasan Kikić“, dobili bojanke čija je tema sigurnost djece u saobraćaju.

U cilju što bolje koordinacije ovih aktivnosti i što kvalitetnije realizacije ovog važnog projekta, u prostorijama PS Hadžići je održan radno-konsultativni sastanak svih RPZ policajaca iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, sa koordinatorom RPZ-a Uprave policije. Uz analizu dosadašnjeg rada na ovom polju, dogovorene su daljnje mjere i aktivnosti u cilju unapređenja rada RPZ policajaca u ovoj oblasti.

Za predavanja iz oblasti saobraćaja nisu ostali uskraćeni ni učenici prvih razreda O.Š. „Hasan Kaimija“, kojima su se pored razrednih nastavnika pridružili i školski pedagog i direktor škole. I oni su na kraju predavanja dobili prigodne sveske i bojanke, uz obećanje da će se strogo pridržavati svih pravila o sigurnosti pješaka u saobraćaju.