2011 - novembar - "Probna policijska stanica"

U okviru redovnih aktivnosti na realiziranju projekta „Rad policije u zajednici“, u saradnji sa predstavnicima SDC-a, u vremenu od 15. – 17.11.2011. godine u prostorijama Treće policijske uprave, održana je radionica sa ciljem organiziranja „probne policijske stanice“ MUP-a Kantona Sarajevo.

Radionici su prisustvovali , uz predstavnike SDC-a Petera Schorera i Zorana Petrovića, predstavnike kabineta ministra g-đe Hane Korać i Lejle Karahasanović, te predstavnici Uprave policije, načelnik Sektora uniformisane policije Jasmin Idrizović, Mustafa Bešić, komandir PS Novi Grad, te zamjenik koordinatora za RPZ, Zdravko Pranić. Treba napomenuti, da su radionici prisustvovali i kolege iz MUP-a Unsko-sanskog Kantona, te da je njihov doprinos radu bio veoma konstruktivan.

Glavni cilj ove radionice bila je što detaljnija analiza strukture postojećih policijskih stanica, te razmatranje eventualnih promjena u toj strukturi, a u cilju poboljšanja efikasnosti rada policijskog aparata, te njegove usporedbe sa strukturom sa npr. „švicarskog modela“, čiju je vrlo preciznu prezentaciju napravio direktor SDC-a, gospodin Schorer. Dogovoreno je da se na osnovu diskusija i u njima iznesenih prijedloga i novih ideja, naprave određeni prijedlozi strukturalnih promjena policijskih stanica, u zavisnosti od njene veličine, položaja, opterećenja,te da se objedinjeni materijal dostavi na mišljenje čelnim ljudima Ministarstva i Uprave policije, da bi se dobijena mišljenja i stavovi mogli razmatrati na novoj radionici, koja je planirana za period 30.11. – 02.12.2011. godine, a sve s ciljem implementacije dogovorenih strukturalnih promjena u „probnu policijsku stanicu“.