2011 - oktobar - I PU

Oktobar mjesec su obilježile brojne aktivnosti RPZ policajaca na području PU Centar.
Tako su kolege uzeli aktivno učešće u akciji obilježavanja „Dječije nedjelje“ zajedničkom šetnjom sa učesnicima manifestacije i „Balonijadi“, a u organizaciji Minsitarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Na manifestaciji je učestvovalo oko 200 djece predškolskog uzrasta iz vrtića JU „Djeca Sarajeva“, a djeci je tom prilikom podijeljen promotivno-edukativni materijal primjeren njihovom uzrastu.

U sklopu obilježavanja iste manifestacije, „Dječija nedjelja“, naši RPZ policajci su bili aktivni učesnici manifestacije „Roditelji su najvažniji učitelji“, održane ispred BBI centra, u organizaciji Centra za obrazovanje „Step by step“ i nevladine organizacije „Save the children“ Norway. I ovom druženju je bilo prisutno oko 250 djece i roditelja.

U skladu sa prethodnim dogovorom sa uposlenicima i menadžmentom O.Š. „Silvije Strahimir Kranjčević“, RPZ policajci su, kao gosti, prisustvovali časovima drugog razreda, iz nastavnog predmeta „Moja okolina“, a obrađena je tema „Na putu od kuće do škole“. Zadatu temu su kolege iskoristile da razgovaraju sa djecom o pitanju sigurnosti u saobraćaju, ponašanju pješaka kao učesnika u saobraćaju, te djeci podijelili pištaljke sa natpisima „Policija u zajednici“. Na istu temu su održana predavanja prvačićima O.Š. „Safvet –beg Bašagić“, sa posebnim akcentom na opasnosti na koje mogu naići na putu od kuće do škole. Tom prilikom su djeci podijeljene radne sveske i slikovnice „Dijete u saobraćaju“ koje je štampao BIHAMK u saradnji sa svojim partnerima.

Na poziv menadžmenta „Prve gimnazije“ prisustvovali su i otvaranju 11- te po redu „Gimnazijade“ u dvorištu pomenute gimnazije. Tom prilikom RPZ policajci su ostvarili mnogo kontakata i obavili mnoštvo korisnih razgovora sa srednjoškolcima, a sve na temu ukupne sigurnosti, saradnje i obostranog povjerenja u kontaktima sa službenicima policije.

Radeći na implementaciji projekta „Sprečavanje nedozvoljene trgovine i zauzimanja javne površine na pijaci Ciglane“, RPZ službenici policije su vršili kontinuiran obilazak pijace Ciglane, tačnije trotoara u ulici Alipašina, te prema prekršiocima preduzimali Zakonom predviđene mjere, dok su radnici KJKP Rad vršili uklanjanje otpada sa pomenutog prostora.