2011 - septembar - II PU

U periodu od 01.09. do 25.09.2011. godine RPZ policajci Druge policijske uprave su nastavili rad na realizaciji kampanje „Rad policije u zajednici“, pri čemu su poseban akcenat stavili na realizaciju projekta „Djeca u saobraćaju“. Imajući u vidu početak nove školske godine, njihova odluka je potpuno razumljiva. Ovaj projekat koji se tiče sigurnosti djece u saobraćaju je realizovan u svim osnovnim školama na području općine Novo Sarajevo, gdje je radionicama i predavanjima prisustvovalo 535 učenika prvih razreda, kao i 23 odjeljenska voditelja.

Učešće u radu pomenutih radionica i predavanja uzeli su i predstavnici menadžmenta škola (direktori i pedagozi), te predstavnici Centra za socijalni rad. RPZ policajci su iskoristili ovu priliku i svim učenicima prvih razreda podijelili tematski prilagođene bojanke „Dijete u saobraćaju“, koje će im u narednom periodu poslužiti pri realizaciji nastavnog predmeta „Moja okolina“.

Pored ovih aktivnosti, izvršen je uobičajeni obilazak osnovnih i srednjih škola na području Općine, te je za naredni period dogovoren obilazak ovih školskih ustanova zajedno sa rukovodnim radnicima PU Novo Sarajevo, kako bi se što bolje usaglasile aktivnosti na efikasnijoj realizaciji projekta „Rad policije u zajednici“ i na taj način doprinijelo bržem i kvalitetnijem rješavanju svih problema nastalih u tim sredinama.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti RPZ policajci su vršili obilazak mjesnih zajednica, te u kontaktu sa sekretarima MZ, radili na detektiranju i otklanjanju problema na mjesnim područjima. Osim toga, za naredni period je planirana i intenzivnija saradnja sa BIHAMK-om u cilju kvalitetnije realizacije predstojećih aktivnosti.