2012 - avgust - II PU

U avgustu mjesecu 2012. godine, RPZ policajci su radili na realizaciji već ranije dogovorenih projekata. Tom prilikom je posebna pažnja posvećena projektu „Sigurnost osoba treće životne dobi“, koji je realiziran u Centru za zdravo starenje općine Novo Sarajevo i koji će biti nastavljen i u septembru mjesecu.

Zatim tu je bila vrlo značajna i dobro posjećena manifestacija „Kulturni kutak 2012.g.“ , realizirana u objektu „Centra za djecu i omladinu“, općine Novo Sarajevo.

U organizaciji općine Novo Sarajevo, u ul. Vilsonovo šetalište, održana je manifestacija „Porodični dan“. RPZ policajci su organizirali štand na kojem su bili pripadnici Jedinice za podršku - sa službenim psima, Jedinice za saobraćaj - sa službenim motociklima, te bisiklistička patrola iz PS Novo Sarajevo. Tom prilikom je predstavljen rad policije, upriličena kraća prezentacija jednog dijela policijske opreme, te održani časovi iz oblasti o sigurnosti saobraćaja, a posebno o upotrebi sigurnosnog pojasa i sjedalica za djecu.

Delegacija PU Novo Sarajevo, u kojoj su bili i RPZ policajci, posjetila je groblje „Lav“, te položila vijence na mezare i grobove poginulih pripadnika policije, na taj način odavši počast i poštovanje svojim poginulim kolegama.

U narednom mjesecu će RPZ policajci, prema unaprijed sačinjenom planu, nastaviti sa aktivnostima u cilju realizacije kampanje „Rad policije u zajednici“, posebno u mjesecu septembru koji obilježava početak nove školske godine.