2012 - juni - II PU

Izvještajni period od 28.05. do 30.06.2012. godine obuhvatio je različite aktivnosti RPZ policajaca iz Druge policijske uprave. Pored uobičajenih aktivnosti koje se poduzimaju u cilju provođenja ove kampanje, a koje se sastoje od obilaska značajnijih objekata na području Općine, kontakata sa načelnicima općinskih službi i instituacija ( Centar za mlade, Centar za zdravo starenje, Centar za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje, Zavod HUM), te svakodnevni kontakti sa menadžmentom školskih ustanova na području Općine, RPZ policajci su imali i neke vanredne aktivnosti, vezane za održavanje „Kidds festivala“, biciklističke brdske utrke na brdo Hum, te održavanje različitih radionica i predavanja u osnovnim i srednjim školama na svom području.

U okviru „Kidds festivala“, RPZ policajci Druge policijske uprave su, također, uzeli učešće u njegovom održavanju, te su tom prilikom uglavnom bili zajedno sa učenicima „7. osnovne škole“, sa područja općine Novo Sarajevo.

Kako smo već ranije pomenuli, završni dani školske godine su iskorištene da se održe radionice i predavanja u osnovnim školama „Hrasno“ i „Grbavica 2“, te posebno zapaženo predavanje u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn. Predavanja su održana na temu „Maloljetnička delikvencija“ i može se konstatirati da su bila veoma korisna i pozitivno primljena od strane učenika i njihovih nastavnika. Naravno, RPZ policajci su uzeli aktivno učešće na više manifestacija u cilju obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo.

U cilju sopstvene edukacije naši RPZ policajci su prisustvovali i radionicama održanim na Policijskoj akademiji u Sarajevu, a na temu „Nasilje nad djecom u BiH“, te radionici koja je održana u hotelu „Saraj“, na temu „Inkluzija Roma u osnovno obrazovanje Kantona Sarajevo“.