2012 - maj - I PU

I u mjesecu maju je nastavljena intenzivne saradnja sa osnovnim i srednjim školama na području koje pokriva Prva policijska uprava. Tako su RPZ policajci bili pozvani u svojstvu gostiju, na svečanost povodom obilježavanja dana škole u O.Š. „Isak Samokovlija“, te su im tom prilikom uručene zahvalnice, a radi dobre suradnje i spremnosti da pomognu i učestvuju u svim zajednički organizovanim akcijama sa menadžmentom škole.

Povodm obilježavanja 20-godišnjice formiranja i postrojavanja brigade policije Stari Grad, 20 učenika O.Š. „Isak Samokovlija“ je učestvovalo u pomenutoj manifestaciji. Svečanost je održana na Trgu Alije Izetbegovića, uz učešće mnogih uglednih gostiju, i to člana Predsjednišva BiH, Željka Komšića, ministara u Vladi Federacije i Kantona Sarajevo, te uz prisustvo velikog broja građana Sarajeva.

Da bi se i naši najmlađi sugrađani približili policiji, navikli na njihovo prisustvo i naučili da u njima vide prijatelje, RPZ policajci su u suradnjis a JU „Djeca Sarajeva“, organizirali i realizirali posjetu dječijem vrtiću „Lane“. Druženje sa djecom iz vrtića je pokazalo da je posjeta zaista bila uspješna, te da je cilj posjete u potpunosti ostvaren.

U suradnji sa kolegama iz Sektora krim. policije, RPZ policajci su započeli set predavanja na temu „Maloljetničke delikvencije“, a planirano je da se predavanja realizuju u osam srednjih škola sa područja Općine. Do sada je plan realiziran u „Zubo-tehničkoj školi“, „Prvoj gimnaziji“, Školi primijenjenih umjetnosti“, „Mašinsko-tehničkoj školi“ te „Srednja medicinska škola“ na Jezeru. U narednom periodu će predavanja biti održana i u ostalim školama, koje su obuhvaćene ovim planom.