2012 - mart-april - I PU

U ovoj informaciji o aktivnostima policijskih službenika Prve policijske uprave koji rade na realizaciji kampanje „Rad policije u zajednici“, govorit ćemo o njihovom djelovanju u periodu mart-april tekuće godine. Njihove aktivnosti su bile veoma raznovrsne, pa ćemo početi sa zajednički organiziranom akcijom sa RPZ policajcima PS Ilijaš. Tom prilikom je organiziran svečani defile učenika Persijskog koledža – O.Š. „Đulistan“ iz Ilijaša.

U saradnji sa organizacijom „CSI“, u prostorijama općine Centar Sarajevo, kolege RPZ policajci su učestvovali u implementaciji projekta primarne prevencije „Mladi i droga“. U svjetlu tih aktivnosti dogovoren je i organizovan sastanak koordinatora projekta RPZ MUP-a Kantona Sarajevo, sa pomoćnikom gradonačelnika, g-dinom Kadić Ramizom. Cilj sastanka je bila prezentacija projekta „Rad policije u zajednici“ , predstavljanje značaja projekta za širu društvenu zajednicu, te njegova implementacija u budžet grada Sarajeva.

Uz prethodni dogovor sa menadžmentom O.Š. „Isak Samokovlija“, RPZ policajci su učestvovali u organizaciji i realizaciji ovogodišnjih manifestacija „Dani roditelja“ i „Proljetni bazar“. Manifestacije su održane u prostorijama O.Š. „Isak Samokovlija“, imale su na veliki odziv kod roditelja i djece, tako da se može s pravom konstatovati da je korist organiziranja ovakvih druženja višestruka i da treba imati podršku šire društvene zajednice.