2012 - mart - PS Ilidža

Imajući u vidu nastavak školske godine nakon duže pauze, zbog raspusta i vremenskih nepogoda, RPZ policajci PS Ilidža, su izvršili obilazak svih osnovnih i srednjih škola.Tom prilikom su u cilju unapređenja i poboljšanja cjelokupne bezbjednosne situacije, kako sa stajališta javnog reda i mira, tako i sigurnosti saobraćaja i stanja općeg kriminaliteta, sa menadžmentom osnovnih i srednjih škola su dogovorene zajedničke aktivnosti, koje bi trebale biti realizirane u narednom periodu.

Tako da je prilikom sastanaka posebno naglašeno da će se policijski službenici maksimalno angažovati u smislu preventivnih aktivnosti na suzbijanju svih oblika nedoličnog i nezakonitog ponašanja, kako učenika, tako i drugih lica koja se vrlo često nalaze u blizini školskih i predškolskih ustanova.

Na svim raskrsnicama ulica u neposrednoj blizini škola, RPZ policajci će svojim prisustvom omogućiti nesmetano i bezbjedno kretanje učenika, te prelazak preko ulica prilikom dolaska i odlaska u školu. Posebno je značajno svakodnevno prisustvo policajaca ispred škola, koji su tako u mogućnosti spriječiti eventualno narušavanje javnog reda i mira, sa posebnim akcentom na preduzimanju neophodnih mjera prema registrovanim narkomanima i dilerima čije se prisustvo uoči u blizini škola.

Nastavljena je realizacija edukativne dimenzije projekta „Rad policije u zajednici“, tako da je u prethodnom periodu u osnovnim i srednjim školama na području općine Ilidža, održano niz predavanja na teme: „Mladi i droga“, „Djeca u saobraćaju“ i „Maloljetnička delikvencija“.

U narednom periodu će biti nastavljene aktivnosti na obilasku mjesnih zajednica i obavljeni razgovori sa sekretarima MZ, a u vezi spaljivanja niskog rastinja i korova, u akciji proljetnog čišćenja bašti i vrtova. Tom prilikom će posebno biti naglašen značaj preventivnog djelovanja i preduzimanja svih mjera na sprečavanju nastanka požara, čije posljedice mogu biti veoma ozbiljne, a Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, u saradnji sa nadležnim službama i građanima, nastavlja provođenje planiranih mjera zaštite od požara.