2012 - oktobar - IV PU

Kada je u pitanju angažman RPZ policajaca Četvrte PU u mjesecu oktobru, onda se može reći da je taj period obilježilo njihovo učešće u realizaciji projekta „Moje dijete u fudbalu“. Realizacija projekta je dogovorena sa nevladinom organizacijom „Otvorena škola fudbala“, a održana je na nogometnim terenima sportskog kompleksa „Koševo“. Tom prilikom održana je i radionica za djecu i roditelje a u saradnji sa kolegama, također RPZ policajcima, iz Treće policijske uprave. Aktivno učešće u radu uzeo je i šef stručnog štaba NK „Željezničar“, Amar Osim, koji je akcenat stavio na nedozvoljena ponašanja i probleme koji se dešavaju na nogometnim utakmicama, a čiji su akteri navijači i to nažalost, uglavnom veoma mladi ljudi. U tom smislu je vođena i diskusija, o načinima što ranijeg uključivanja djece u sport, te njihovo pravilno usmjeravanje od najranije dobi, kako bi neredi i nasilje na sportskim igralištima bili smanjeni na najmanju moguću mjeru.