2012 - oktobar - V PU

U Petoj policijskoj upravi RPZ policajci su bili veoma aktivni pri realizaciji različitih projekata, u okviru implementacije kampanje „Rad policije u zajednici“. Tako su uzeli aktivno učešće u jednom veoma značajnom i za širu zajednicu, veoma korisnom projektu, a to je „Inkluzija Roma u osnovno obrazovanje“.

Još jedna korisna akcija bila je realizacija projekta međunarodnog karaktera, a to je „Otvorena škola fudbala“ (Open fun football schools), koja je ove godine okupila oko 260 djece starosne dobi od 6 do 12 godina.

Naravno, jedan od najvažnijih uvjeta za uspješan rad na ovom polju je i saradnja sa osnovnim i srednjim školama na području policijske uprave. Tako su organizirana predavanja i radionice za djecu prvih razreda na temu „Djeca u saobraćaju“, a u sklopu realizacije ove teme i posjeta dječijoj igraonici „Pipi duga čarapa“, tako da je djeci kroz igru prezentiran program planiran za realizaciju ove teme. Na ovom mjestu treba pomenuti i uspješno organizirano državno takmičenje iz oblasti saobraćajnog obrazovanja za učenike osnovnih škola, koje je ovog mjeseca održano u školama na području općine Ilijaš.

Na inicijativu menadžmenta predškolskih ustanova, RPZ policajci su organizirali posjete djece predškolskog uzrasta objektu Pete policijske uprave i obilazak i druženje sa uposlenicima. To je svakako jedan od vrlo korisnih načina educiranja naše najmlađe populacije, kako bi na vrijeme bili pripremljeni na različite vrste opasnosti koje vrijeme pred njima, bez sumnje donosi.