2012. - septembar - IV PU

Pored uobičajenih aktivnosti koje su RPZ policajci Četvrte PU obavljali ovaj mjesec, kao posebno zapaženo i korisno, bilo je njihovo učešće u proslavi Superbus rođendana. Naime, Superbusi, kao mobilni i edukativni projekat organizacije SOS Dječija sela BiH, na Vrelu Bosne je proslavio svoj sedmi rođendan. Kao što je poznato, to je pokretni centar za rad sa djecom, koji kao osnovnu metodu učenja koristi igru i zabavu djece, imajući stalno u vidu pedagoške ciljeve vezane za poticanje i razvoj samopouzdanja, grupni rad, te poticanje međusobnog poštovanja i uvažavanja razlika među djecom. Superbus tim čine profesori pedagogije, psihologije, umjetnosti i sporta, kao i šareni kombi pun materijala za rad sa djecom. Ove godine, u proslavi rođendana, timu su se na radost djece i njihovih roditelja, priključili i naši RPZ- policajci. Učešće u ovakvim manifestacijama svakako doprinosi stvaranju povjerenja, rušenju svih barijera koje eventualno postoje, te nas čini bližim ostvarenju zajedničkog cilja cijele kampanje, a to je uspostava efikasnih mehanizama saradnje i povjerenja policije i građana u lokalnoj zajednici, radi stvaranja što sigurnijeg okruženja za sve članove društvene zajednice. U prilog svemu rečenom, slijedi nekoliko lijepih fotografija sa proslave ovog neobičnog rođendana.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti u prostorijama Centra za socijalni rad održan je sastanak sa predstavnicima JU Kantonalna socijalna služba i Zavoda za mentalno zdravlje općine Ilidža. Tema sastanka je bilo stanje zdravlja i općih uslova života psihičkih bolesnika na području općine Ilidža.

Prilikom obilaska obrazovnog Centra za mlade „Spajalica“, održana je prigodna radionica na temu „Djeca u saobraćaju“, a sve u sklopu realizacije projekta „Škola prijateljstva“.