2012 - septembar/oktobar - PS Stari Grad

Naše kolege, RPZ policajci iz PS Stari Grad, su prva dva školska mjeseca iskoristili za rad sa najmlađim učenicima osnovnih škola sa područja Općine. Akcenat je stavljen na učešće i ponašanje djece u saobraćaju, što je svakako bilo najvažnije i najaktuelnije, posebno za djecu prvih i drugih razreda. Predavanja i radionice su održane na temu „Djeca u saobraćaju“, a u ovom periodu kolege su posjetili O.Š. „Sedrenik“, O.Š. „Saburina“ , O.Š. „Mula Mustafa Bašeskija“ i O.Š. „Vrhbosna“, uz veliki interes i interaktivno učešće i djece i njihovih nastavnika. Treba naglasiti da su predavanja u jednom svom dijelu bila organizirana kao igrokazi, u kojima su djeca preuzimala ulogu policajaca i učesnika u saobraćaju, uz usmjeravanje i kontrolu naših kolega. Impresije naših policajaca, ali i djece su takve, da se može zaključiti da je ovakav pristup predavanjima veoma djelotvoran, jer se djeca kroz igru uče osnovama ponašanja u saobraćaju i bezbjednom putu od kuće do škole, što je za početak, svakako veoma važno. To je razlog više, da RPZ policajci PS Stari Grad i u budućnosti nastave sa ovakvim načinom rada sa djecom najmlađih uzrasta. U nastavku se mmože pogledati i nekoliko lijepih fotografija sa druženja o kojima je prethodno bila riječ.

alt="" title="" class="image image-_original " width="640" height="480" />